Cevaplar

2013-02-07T15:17:24+02:00

Kuralacak cümleyi önce “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) olarak düşünürsek;  
Örneğin,  

“I go” yani “Ben giderim.” Bu cümleyi “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) şekline çevirmek için özneden sonra bu “Tense”in bir özelliği olarak “to be” yardımcı fiilinin uygun olan şekli kullanılır. “am, are, is”  fiilin sonuna da “ing” eki getirilir. Böylece, “Present Continous Tense” cümle kurulmuş olur.  


           
Özne 
            
to be fiili 
            
fiil + ing 
                

            
am 
            
going
        
Ben gidiyorum.

Present Continuous Tense

           
I
            
am
                
You
            
are
                
He 
    
She  
    
It 
            
is 
                
We 
            
are 
                
You 
            
are 
                
They 
            
are 
        
“Present Continuous Tense” (Şimdiki zaman) cümleleri “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) cümleleri ile birlikte karşılaştırılacak olursa;  
I go to school.           Ben okula giderim.    (Simple Present Tense)
I am going to school.    Ben okula gidiyorum. (Present Continuous Tense)  

You go to school.         Sen okula gidersin.
You are going to school.  Sen okula gidiyorsun. 

She goes to school.       O, okula gider.
She is going to school.    O, okula gidiyor.  

We go to school.         Biz okula gideriz.
We are going to school.  Biz okula gidiyoruz. 

You go to school.        Siz okula gidersiniz.
You are going to school. Siz okula gidiyorsunuz. 
They go to school.      Onlar okula giderler.
They are going to school. Onlar okula gidiyorlar. 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T15:18:40+02:00

I am going to shoping= alışverişe gidiyorum

Iam reading a book=kitap okuyorum

ı am listening music= müzik dinliyorum.

ı am riding a horse = ata biniyorum

 

0