Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-07T15:47:29+02:00
Büyüklere saygıyla ilgili yazı


İnsana sevgi ve saygı dinimizin emri ahlaki değerlerimizin temel taşıdır Küçüklere sevgi, Büyüklere saygı, güzel ahlaktır ve ibadet sayılır Nitekim Peygamberimiz (sav); “ Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir” buyurmuştur (Tirmizi 7/155)


Yüce Rabbimizin diğer varlıklardan farklı olarak insanlara bahşettiği en güzel özelliklerin başında sevgi, saygı ve merhamet duyguları gelir İnsan ancak bu yüce duygular sayesinde mutlu olabilir Bizlere düşen yüce Allah’ın emrettiği, PeygamberEfendimizin yaşayarak gösterdiği şekilde hareket ederek, yaşlılarımıza saygı ve hürmet etmelidirler İyilik yapan iyilik bulurSeven sevgi görür Saygılı olan saygıyla karşılanır Atalarımız bu gerçeği “Bugün bana yarın sana; etme bulma dünyası ”sözleriyle özetlemişlerdir


Küçüklerimize sevgi, şefkat ve merhamet, onların ruh sağlığının korunması ve gelişiminde, zekâ ve karakterlerinin oluşumunda önemli bir etkendir
Yüce Allah (cc) çocuklarımızı sevmeyi, şefkat ve merhamet etmeyi ve en iyi şekilde eğitmeyi emretmiştir Çünkü çocuklarını eğitmeyen güzel ahlak değerleriyle yetiştirmeyen toplumların geleceğinden umudu olamaz Küçükler sevgiyi ve sevmeyi büyüklerinden öğrenirler Bu noktada Sevgili Peygamberimiz(sav) bize örnek olmuştur Bizler de çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olmalıyızSONUÇ:
Sevgi ve saygı, büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden, muhabbet bağını kuran fevkalade bir iksirdir Büyükler küçüklere sevgide, küçükler de büyüklere saygıda kusur etmemeli Dinimiz, insanların birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde yaşamalarına büyük bir önem vermiştir İnsanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır Medeniyetin ve huzurun temelini karşılıklı sevgi ve saygı meydana getirir 
Bu özellikten yoksun olan bir toplumda sıkıntılar baş gösterir, kin ve düşmanlıklar görülür O halde insanlar birbirlerini sevmeli ve saymalı, gençler yaşlılara, bilmeyenler bilginlere ve bildiğini paylaşıp öğretenlere, çocuklar anne-babalarına, öğrenciler öğretmenlerine, cemaate iştirak edenler imamlarına hürmet ve saygı göstermelidir
6 3 6
2013-02-07T15:47:39+02:00

bi yarısı şöyle olabilir:eskiden saygı çokmuş annem hep anlatır şimdi 

se azaldı saygı bence çoık önemli ben saygını çoğalmasını istiyorum

3 1 3