Cevaplar

2013-02-07T16:33:07+02:00

1. Ayşe Kadın ve Bilgin Amca, beyaz kanatlı kuşu ilk olarak nerede görüyor?

A) Malta eriği ağacında                    B) Nar ağacında

C) Kestane ağacında                          D) Kiraz ağacında

2. Aşağıdakilerden hangisi beyaz kanatlı kuşun özelliklerinden biri değildir?

A) Kanatlar kar gibi beyazdır.

B) Güvercinden biraz büyükçedir.

C) Tepeden tırnağa bütün tüyleri sarıydı.

D) Ayakları perdeliydi ve bu perdeler mordu.

3. Bilgin Amca’nın gerçek adı nedir?

A) Mücahit Kolağası                           B) Mücteba Kolbeyi

C) Mücahit Kolbeyi                             D) Mücteba Kolağası

4. Bilgin Amca’nın evinin işleri ile uğraşan kadının adı nedir?

A) Fatma Kadın           B) Ayşe Kadın             C) Hatice Kadın           D) Aysel Kadın

5. Bilgin Amca, yeğenine takma adı takmıştır?

A) Sıska         B) Yağız             C) Uzun            D) Akıllı

6. Uzun, İstanbul’un özellikle hangi özelliğinden yakınmaktadır?

A) Ulaşım            B) Hava kirliliği              C) Çevre kirliliği           D) Pahalılık

7. Bilgin Amca’nın yaptığı alet ile çözümü yaptığı sesler sonucunda hangi kaçakçılık olayı çözülmüştür?

A) Silah                    B) Uyuşturucu                  C) Tarihi eser               D) Altın

8. Bazı zamanlar Uzun’un harçlığı yetmeyince para kazanmak için Uzun ne yapmıştır?

A) Simit satmıştır.                                      B) Köfte – ekmek satmıştır.

C) İşportacılık yapmıştır.                        D) Ayakkabı boyacılığı yapmıştır.

9. Nizam’ın eşi olan Begümşah’ın gerdanlığını kim çalmıştır?

A) Uzun              B) Baron Holgerson             C) Bilgin Amca           D) Ayşe Kadın

10. Begümşah ile Nizam, hırsızlık olayı neticelenince Bilgin Amca ve Uzun’dan özür diledikten sonra onları nereye davet etmiştir?

A) Pakistan              B) Afganistan             C) Hindistan           D) Azerbaycan

11. Bilgin Amca ve Uzun aşağıdaki kentlerden hangisini gezmediler?

A) Allahabat                     B) Agra                      C) Haydarabat                 D) Kabil

12. Delhi’de Hintliler yılanlarına ne ad vermişlerdir?

A) Gözlüklü yılan      B) Fakir yılan      C) Uzun yılan       D) Oynak yılan

13. Aşağıdakilerden hangisi Hintlilerin Kobra yılanlarına karşı takındıkları tavırları arasında yer almaz?

A) Kutsal bilirler.           B) Evlerine yılan girdikleri günü bayram ederler.

C) Öldürmezler.               D) Evlerine yılan girdikten sonra yılanı çıkarırlar.

14. Bilgin Amca ve Uzun, Delhi’de gezerken aşağıdakilerden hangisini görmediler?

A) Kobra oynatan Hintlileri       B) İnekler önünde saygı ile eğilen Hintlileri

C) Sihirbazlık yapan Hintlileri    D) Yoga yapan Hintlileri

15. Tac-Mahal’in mimarı kimdir?

A) Davut     B) Musa       C) İsa     D) Ali

16. Bilgin Amca ve Uzun niçin Nepal’e gittiler?

A) Hindistan’a yakın olduğu için

B) Bilgin Amca istediği için

C) Himalayaların en yüksek tepeleri orada olduğu için

D) Nepal’in ilginç bir yer olduğu için

17. Tac-Mahal hangi kenttedir?

A) Agra         B) Allahabat         C) Haydarabat         D) Delhi

18. Katmandu’ya dağ gezisinden dönemeyen Bilgin Amca ve Uzun’a akşam yemeği olarak ne verdiler?

A) Dana kavurması ve pilav                   B) Koyun kavurması ve pilav

C) Sığır kavurması ve pilav                    D) Keçi kavurması ve pilav

19. Aşağıdakilerden hangisi Delhi’nin dünyaya ün saldığı konulardan birisidir?

A) Tarihi yapısıyla                            B) İnce işli dokumalarıyla

C) Büyük ovalarıyla                          D) Büyük caddeleriyle

20. Bilgin Amca ve Uzun’a Hindistan’da rehberlik eden kişi kimdir?

A) Nizam           B) Mırza       C) Begümşah        D) Salih

21. Delhi’de Bilgin Amca ve Uzun’un yanında rehberleri olan Mırza yokken Bilgin Amca ve Uzun nereye gezmeye gittiler?

A) Pazarı                                                   B) Antika satan yerleri

C) Baharatçılar çarşısını                     D) Hindu tapınaklarını

22. Olayın sonunda beyaz kanatlı kuşa ne oldu?

A) Öldü.                                            B) Yaralı bir şekilde Bilgin Amca bahçede buldu.

C) Uçarak bir kez daha geçti.           D) Bir daha oradan geçmedi.

Cevaplar: 1.A     2.C     3.D     4.B     5.C     6.A     7.B     8.A     9.B     10.C     11.D     12.A     13.D     14.B     15.C     16.C     17.A     18.D     19.B     20.B     21.C     22.A

0