Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-07T17:08:37+02:00

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında doğu illeri temsilcilerinin katılmasıyla toplanan kurultay. Toplantıyı Doğu İlleri Ulusal Hakları Koruma Derneği (Vilayet-i Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti) düzenlenmişti. Kongre 23 Temmuz 1919 günü, Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında çalışmalarına başladı ve 14 gün sürdü. Kongrede alınan başlıca kararlar şunlardı : Vatanın bütünlüğü için savaşılacak, yabancı orduların işgaline karşı durulacak, gerekirse Anadolu’da yeni hükümet kurulacak, manda ve himaye kabul edilmeyecek, en kısa süre içinde bir millet meclisi seçilecek. Kongre alınan kararları uygulamak üzere bir temsil heyeti (Heyeti Temsiliye) seçti ve başkanlığına Mustafa Kemal Paşa’yı getird

1 5 1
2013-02-07T17:08:47+02:00

ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919)

1.    Yabancı işgali ve müdahalesiyle Osmanlı Hükümeti dağılacak olursa, millet hep birlikte savunma
yapacak ve direnecektir.

UYARI : Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlatılması gereği, Amasya Genelgesi’nden sonra bir kere daha, kongre tarafından  ortaya konulmaktadır.

2.    Vatanın  istiklalini korumaya merkezi hükümet muktedir olmadığı takdirde, maksadı temin için bir geçici hükümet kurulacaktır. Bu hükümet heyeti, milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplantı halinde değilse, seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

UYARI : Yeni bir hükümet kurulması düşüncesi ilk defa ortaya çıkmaktadır. Bu durum yeni ve milli bir devletin kurulması demektir

3.    Kuva-i Milliye’yi amil (etken) ve İrade-i Milliye’yi (milli irade) hakim kılmak esastır.

UYARI : Kongre kararlarının temel fikridir. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Türk Milleti’nin geleceğini , Türk Milleti’nin azim ve kararı kurtaracaktır.” Görüşü, karar haline dönüşmüştür. Bu kararla;
1.    Milli irade kavramı yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
2.    Saltanatın kaldırılacağı, milli (ulusal) devletin kurulacağı anlaşılmaktadır.
3.    Halk yönetimi olan “Cumhuriyet”in kurulacağı anlaşılmaktadır.
4.    Hıristiyan halka, siyasal hakimiyet ve toplum dengemizi bozacak imtiyazlar (ayrıcalıklar) verilemez.

UYARI : Tanzimat ve Islahat Fermanları’na bir tepkidir. Bu fermanlarla Hıristiyan halkın cizye ve Haraç gibi vergi yükümlülükleri kaldırılmıştı. Müslüman Türk toplumu vergi verir, askere giderdi. Böylece Hıristiyan halk önemli ayrıcalıklar kazanmıştı. İlk kez bu ayrıcalıklara tepki Erzurum Kongresi’nde gelir.

Misak-ı Milli’de yer alan  “azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslüman Türklere tanınan haklardan daha fazlası tanınamaz” kararından farklıdır.

0