Cevaplar

2013-02-07T18:50:36+02:00

Bileşik iki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından meydana gelen herhangi bir madde. 


1 1 1
En İyi Cevap!
2013-02-07T18:50:42+02:00

+yük alan  atomlar katyon -yük alan atomlar anyondur Bileşik iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf modellere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Periyodik Özellikler
I .Aynı Grupta Aşağı doğru:

Atom numararsı artar. Çekirdek yükü artar. Temel eerji düzeyi artar. Atom çapı artar. İyonlaşma enerjisi azalır. Elektron verme isteği artar. Metalik özellik artar. Erime ve kaynama sıcaklığı azalır. Yükseltgenme isteği artar.

II.Periyotlarda Soldan Sağa Doğru:

Atom no artar. Çekirdek yükü artar. Temel enerji düzeyini sayısı değişmez. Atom yarıçapı azalır. İyonlaşma enerjisi artar. Ametalik özellik artar. Elektro-negatiflik artar.

Grupların Özellikleri
IA GRUBU

Bileşiklerinde (+)1 değerlik alır Hidrojenhariç aktif metallerdir. Element halde bulunmazlar. Grupta erime ve kaynama noktası atom numarası arttıkça azalır. 2. iyonlaşma enerjisi 1. iyonlaşma enerjisinden çok büyüktür. Kendilerinin ve oksitlarinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. Isı ve elektriği iyi ileten metallerdir. Halojenlerle birleşip tuzları oluştururlar.

IIAGRUBU

Bileşiklerinde (+2) değerlik alırlar. Erime kaynama noktaları ve yoğunlukları 1A grubuna göre çok yüksektir. Erime ve kaynama sıcaklıkları atom no arttıkça azalır. Kuvvetli indirgen maddelerdir. Kendilerinin ve oksitlerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir . Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar.

VII A GRUBU

Aktiflikleri en fazla olan ametllerdir. Gaz halde hepsi iki atomludur. Grupta yukarıdan aşagğıya doğru kaynama ve erime noktaları artar. Oda koşullarında Flor ve klor gaz; brom sıvı; iyot katıdır. Metallerle birleşerek tuzları oluştururlar.

VIII A GRUBU

En yüksek enerji düzeylerindeki orbitaller tam doludur. Bileşik oluşturmazlar. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Tümü renksiz ve tek atomlu gaz halde bulunur. İyonlaşma enerjileri enyüksek gruptur.
2 5 2