Cevaplar

2013-02-07T19:30:41+02:00

benden sana türkçeden 20 soru

1-Aşağıdakilerden hangisinde istek kipi kullanılmamıştır? 
A)Bu konuda biz karar verelim artık. 
B)İstediklerimizi eksiksiz alasınız. 
C)Bu duvar iyi olmamış yeniden sıvayın. 
D)Bu konuda onunla da konuşayım.

2-Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 
A)Ağız açmamak 
B)Ağız değiştirmek 
C)Ağız okumak 
D)Ağız yapmak

3- “Babam çok meşgul olduğunu söyledi ve ben………………………………………..” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlamlı bir cümle olur? 
A) Kalp kırmak 
B)Gözüne girmek 
C)Dil dökmek 
D)Baştan savmak

4-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? 
A) Sıcaklık birkaç derece düştü. 
B) Arkadaşlarına herzaman saygılıdır. 
C) Sınıfta birtakım kurallara uymak zorundayız. 
D) Bu zorlukların hiçbiri onu yıldırmadı.

5-Aşağıdakilerin hangisinde yüklem çekimli bir fiil değildir? 
A) Adam son günlerde çok durgunlaştı. 
B) Evin tüm pencerelerini kendisi boyamış. 
C) Koca lokantada dört kişiyiz. 
D)Zavallı köpeği çocuklar taşladı.

6- 
I. Konuyu adamakıllı anlamıştım. 
II. Bu sorunuma kulak tıkayacağını biliyordum. 
III. Herkese tepeden bakmak gibi bir huyu vardı. 
IV. Dört dörtlük bir yazı olduğu için herkes beğendi. Bu cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 
A) I. ve III. 
B) II. ve IV. 
C) II. ve III. 
D) I. ve IV.

7- Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? 
A) Yükselen bulutlar 
B) Bahçemizde gördüklerim 
C) Hepimiz heyecanlıydık 
D) Boş zamanları değerlendirme konusu

8- 
“ Söz ola kese savaşı, 
Söz ola kestire başı, 
Söz ola ağulu aşı, 
Bal ile yağ ede bir söz.” Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Barışın önemi 
B) Söylenilen sözün gücü 
C) Sözün savaşı durdurabileceği 
D) Sözün insanı öldürebileceği

9-Aşağıdakilerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden istek kipinde çekimlenmiştir? 
A) Bu sınavda bari istediği okula girse. 
B) Sınavlardan sonra bir güzel dinlenmeli. 
C) Başarılı olmak için düzenli şekilde çalışırız. 
D) Hep birlikte top oynamaya gidelim.

10-Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ? 
A) Camda kocaman bir arı var. 
B) O da birlikte gelebilir mi ? 
C) Odamda dağınıklığa tahammül edemiyorum. 
D) Sen de benim bir emanetim vardı.

11- Hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır? 
A)herkes bilir ki, sevgi kutsaldır. 
B)Kitaptaki yazıyı tekrar tekrar okudu. 
C)Burası öyle verimli ki her bitki yetişir. 
D)Evin bahçesi sizin ki kadar genişti.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bağlamak" kelimesi gerçek (sözlük) anlamıyla kullanılmıştır? 
A)Yeni gelen öğretmen, öğrencileri kendisinebağladı. 
B)Bu davranışınız, beni size bağladı. 
C)Babam bütün ümitlerini bu mektuba bağladı. 
D) Mavi çizgili atkısını boynuna bağladı.

13-Aşağıdakilerden hangisi masallarda bulunması gereken bir özellikdeğildir? 
A) Genellikle tekerleme yapılarak başlanması 
B) Kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıması 
C) Konusunu gerçek dışı olaylardan alması 
D) Olayın geçtiği yer ve zamanın belli olması

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel bir anlatım” vardır? 
A) Yağmur yağdı mı her taraf toprak kokar. 
B) Para, insanı mutlu etmeye yetmez. 
C) Yüzünde derin bir yara izi vardı. 
D) Gazeteler yazım yanlışlarıyla doluydu.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin bittiği başkası tarafından öğrenilmiştir? 
A) Ayna karşısında taranıp durdu. 
B) Problemlerin çoğunu çözememiş. 
C) İstanbul’a gelince bana uğr
A) 
D) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.

16- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi “kılış” fiilidir? 
A) Evin önündeki ağaçlar büyüdü. 
B) Çok yorulan çocuk erkenden yattı. 
C) Masanın üstünde antika bir saat duruyordu. 
D) Dün gece okuduğum romanı bitirdim.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil “öğrenilen geçmiş zaman” kipinde çekimlenmiştir? 
A) Öğretmen çocuğun velisiyle görüştü. 
B) Böyle durumlarda hep çabuk gitmek ister. 
C) Yarınki toplantıya geç katılacak. 
D) Vapura yetişeyim derken düşmüş.

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur? 
A) Sizinle bir gün yemeğe çıkacağım. 
B) Sen verdiğin sözleri hep yerine getirirsin. 
C) Her sabah bir bardak süt içiyorum. 
D) Sizi severim de sayarım d
A)

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır? 
A) Bu yıl tatile ne zaman çıkacağız? 
B) Kuşların ötüşünü dinlemeye doyamadık 
C) Sabahın köründe kim geldi acaba? 
D) Bu şelale her bahar gürül gürül çağlardı.

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır? 
A) Her zaman seninleyim. 
B) Fırtınalar çaldı seni. 
C) Gitme, aklım sende kalır. 
D) Geceyi sana yazdım.

2.ARA REKLAM 468x60

 

 

 0
2013-02-07T19:51:16+02:00

Soru-1) Günlük yaşamda en çok kullandığımız malzemelerden biridir cam. Ya pencerelerimizde evlerimizi dışarıdan gelen etkilere karşı koruyor ya da kahvaltıda içtiğimiz bir bardak çaya ev sahipliği yapıyor. O kadar çok biçimde, o kadar farklı işlevde karşımıza çıkıyor ki cam, şaşırmamak elde değil: bardak, şişe, tabak, pencere, tencere, vazo...

  Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A ) Örnekleme                 B ) Tanık gösterme

C ) Karşılaştırma              D ) Benzetme 

 

Soru-2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık vardır?

 

A ) Sadık köpeğim Boncuk kayboldu.

B ) Atatürk Orman Çiftliği yeniden düzenlenmiş.

C ) Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920’de açıldı.

D ) Türkiye’nin Kuzeyi dağlık bir araziye sahiptir.

 

Soru-3) (1) Bilim tarihinde öyle adlar vardır ki, bilime katkıları en az öteki bilim insanları kadar olmasına karşın, pek öne çıkamamışlardır. (2) Aynı alanda bir başka büyük adın gölgesinde kalmalarındandır bu. (3) Bilimin hemen her alanında karşılaşırız bu durumla. (4) Hatta bilimsel kuramlarda ya da teknolojide imzalarına rastlamamak olası değildir.

  Yukarıdaki cümlelerden hangisi, bir önceki cümlenin nedeni durumundadır?

 

    A)1  B) 2  C) 3  D) 4

 

Soru-4) Bir yarışmacı doğru bildiği her soru için +4 puan, yanlış bildiği her soru için -2 puan almaktadır. Toplam 20 sorudan 13 doğru 7 yanlış cevap verdiğinde bu yarışmacı kaç puan alır?

 

A) -2               B) -26              C) 38          D) 2

 

Soru-5) Aşağıdakilerden hangisi    ile    rasyonel sayıları arasındadır?

 

a)            b)         c)         d) 

 

Soru-6) (2X+3) – (X-5) işleminin sonucu kaçtır?

 

A) x+2     B)x+8     C)3x+2     D)3x-8

 

Soru-7) Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

  Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında  Aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına  bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

 

Soru-8)  Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.

  Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A)Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B)Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C)Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D)Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

Soru-9) Radyo ve televizyonlarla ilgili üst denetim kurulu RTÜK ‘tür.

  Aşağıda RTÜK hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)İzleyicileri rahatsız eden durumlara müdahale eder.

B) Basın yayın araçlarındaki yasal kontrolleri yapar.

C) Toplumun basın yayın kuruluşları ile ilgili görüşlerini yansıtacak araştırmalar belirler.

D) Kişilerin yasal haklarını belirler.

 

 

Soru-10) Böbrekten süzülen atık maddeler sırasıyla hangi organlardan geçerek vücuttan atılır?

 

A) Böbrek - idrar kesesi – Üretra - üreter

B) Üretra – üreter – böbrek - idrar kesesi

C) Böbrek – üreter – Üretra - idrar kesesi

D) Böbrek – üreter – idrar kesesi – Üretra

 

 

Soru-11) Duyu organlarımızdan hangi ikisinin, duyu almaçları ( merkezi sinirleri ) ortak çalışır ?

 

A) GÖZ ve KULAK     B) DİL ve DERİ

C) BURUN ve KULAK     D) BURUN ve DİL

 

SORU-12)Kamyonlardan yük indirmek ya da yüklemek için rampalar kurulması ve alışveriş merkezlerinde el arabalarının taşınması için rampalar oluşturulması vb. hangi basit makinenin uygulama alanıdır?

 

  A)Palanga                   B)Eğik düzlem       C)Çıkrık                     D)Kaldıraç

 

  Soru-13) Sağ ve sol tarafımızda iyi ve kötü amellerimizi yazmakla görevli melekler hangileridir?

 

 

A) Münker-Nekir       B) Rıdvan      

C) Koruyucu Melek       D) Kiramen Katibin

 

Soru-14) Milli eğitim bakanının adı nedir?

 

A) Hüseyin ÇELİK

B) Nimet ÇUBUKÇU

C) Ömer DİNÇER

D) Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

Soru-15) Gaziantep’in kurtuluş günü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 23 Aralık      B) 29 Ekim   

C) 25 Kasım       D) 25 Aralık

 

 

Yedek Soru-1) Dilimizin ucu hangi tadı alır?

 

A) Ekşi       B) Acı          C) Tatlı      D) Tuzlu

 

Yedek Soru-2) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 

  A) Ağlıyor

  B) Akşamleyin

  C) Çiçekteki

  D) Üzümdeki

 

Yedek Soru-3)

(35,9 + 27,3) / (1,2 – 0,2)=?

Yukarıdaki işlemin sonucu nedir?

 

  A) 632

  B) 63,2

  C) 6,32

  D) 31,6

 

Yedek Soru-4) 2011 yılı Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları nerede yapılmıştır?

 

  A) Berlin

  B) Erzurum

  C) Van

  D) Norveç

 

 

0