Cevaplar

2013-02-07T22:05:57+02:00

totem:İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.

yuğ:eski türklerde ölüler için yapılan tören.

balbal:eski türklerde mezar başına ya da kurgan çevresine dikilen, kimilerinde yazı ve işaretler bulunan tek parça uzunca taş.

kurgan

kale. :(kazıbilimde) tepe biçiminde mezar, höyük. ilkçağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.
4 4 4
2013-02-07T22:06:39+02:00

yuğ: ağıt törenleri

balbal: eski türklerde hükümdarlara yapılan heykel mezar gibi bişey

2 3 2