Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-07T22:29:00+02:00

Mani Dini

Buda dini

Hristiyan Dini

Musevîlik

İslâm Dini

0
2013-02-07T22:29:25+02:00

Diğer dünya milletleri gibi Doğu Türkistan'lı Türk'lerin de İslamiyet'i kabul etmelerinden önce inandıkları ve yaşadık1arı bir çok din olmuştur. Bu dinler , bütün Türk boylarının zaman zaman inandıkları ve benimsedikleri dinlerdir. Türk'lerin İslam'ı kabul etmeden önce yaşamış oldukları yer ve boy sınırları içinde inanmış olduğu dinlerin başında ''KÖK TENGRİ'' yani Gök Tanrı dini gelmektedir. Bunun dışında, ''Şamanizm'',''Budizm'' ve ''Mani-Kült'' dinlerinin yanı sıra ''Zerdüşlük'',''Hıristiyanlık'' ve ''Musevilik'' dinlerinin de bazı Türk boy ve oymaklarında yayıldığı bilinmektedir . 

0