Cevaplar

2013-02-07T23:07:56+02:00

ticaret ticeret yapılarak geçimin sağlıyolar

2 2 2
2013-02-07T23:08:18+02:00

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat

Ekonomi daha çok tarım hayvancılık ticaret ve el zanaatlarına dayalıydı.

UYARI : Abbasiler Dönemi'nde el zanaatları ile uğraşanlar Fütüvvet Birlikleri denilen meslek örgütleri oluşturmuşlardır.

Hayvancılığın gelişmesi ile halı ve kilim dokumacılığı da gelişti.
Seramik cam işlemeciliği ve dokumacılık da ilerledi.
Ticaret İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası'nda oldukça hızlandı.
En çok ticaretin yapıldığı devlet Bizans'dı.
İslam Devletleri'nde devlete ait gelirlere Beyt-ül Mal denir.
Devlete ait gelir kaynakları :
1. Savaş ganimetlerinin beşte biri
2. Gayrimüslimlerden alınan Haraç
3. Müslümanlar'dan alınan Öşür
4. Gayrimüslümlerden alınan Cizye
5. Maden tuz gümrük gelirleri
Emevi halifesi I. Velid zamanında ilk İslam parası basıldı.

5 4 5