Cevaplar

2013-02-07T23:14:55+02:00

Romanın Tanıtımı

M.N.Sepetçioğlu’nun tarihi romanlar dizisinin üçüncü kitabıdır. “Dünki Türkiye Dizisi” Külliyatı içinde yer alır. Eser, on üç defa basılmıştır. İlk baskı 1973, on üçüncü baskı 1989 yılında yapılmıştır.

Muhteva

Tarihi romanlar dizisinin bu üçüncü kitabında işlenen en önemli konu,Türkler üzerinde oynanan entrikalar ve bunların doğurduğu sonuçlardır. Romanda, Batıni mezhebinden olan Hasan Sabbah taraftarlarının ve Hıristiyan din görevlilerinin halkı kışkırtarak verdikleri zararlar işlenir. Özellikle bu entrikalarda kadınlar kullanılır. Nitekim Melikşah’ın sarayınagirerek oradakileri birbirinr düşüren ve Melikşah’ı zehirleyen Ziba adında Batıni mezhebinden bir kadındır

Yine Ersagun Bey’i engellemek için araya bir kadın koyarlar, ama Ersagun Bey aklını kullanarak bu durumdan kurtulmayı başarır. Yazar,bu entrikaların her devirde olabileceğini belirterek, türk milletini uyarır.

Eserde işlenen yan temalardan birisi de güvendir. Romanda,güvenin insanı ayakta tutan unsur olduğu belirtilerek birtakım şeyleri başarmak için güvenmenin gerekliliği ısrarla vurgulanır.

İnanç, eserin başından sonuna kadar hakimiyetini koruyan diğer bir yan temadır. Romanda Kılıçaslan’ın isyan edişi karşısında endişeye düşenler gözler önüne serilir. Nitekim inançsız kişiler,taş heykellere benzetilerek,gün gelip bu heykellerin yıkılabileceği belirtilir. 

Geçmişe,geleneklere bağlı olunmasının gerekliliği romanda vurgulanan konulardan bir diğeridir. Geleneklerin yaşatılmasının gerektiği, çünkü geleneklerin geçmişle gelecek arasında adeta bir köprü vazifesi gördüğü çeşitli şekillerde dile getirilir. 
Bu romanda yer alan diğer bir tema aşktır. Akça Kız’ın yağmura olan aşkı yer yer dile getirilerek romana farklı bir boyut kazandırılır. 

0
En İyi Cevap!
2013-02-07T23:15:21+02:00

Alpaslan’ın öldüğünü duyan herkes yıkılır. Afşin Bey kendini yerden yere vururmuş. Herkes Sultan Alpaslan’ın ölümüyle Malazgirt gitti, biz bittik diyorlardı. O sırada babası ölmüş genç delikanlı Melik şah, Dandanakan Savaşı’ndan sonra, San Hoca’nın ölümüne ağlayan Alpaslan’a benziyordu. Say-tekin bey olacakları amcamız Yakutlu Bey iyi bilir dedi. Küpeli Hafız da böyle düşünüyordu. Vezir Nizamül Mülk’ün sözlerine her zaman saygı duyarlarmış. Küpeli Hafız’ın bu İranlı’ya, Selçuklu kani taşımayan, Selçuklu töresine sonradan girmiş bir yabancıya saygı göstermesi Afşin Bey’i sinir ediyordu. Melik Şah ise artik babasinin yasini tutmak yerine akınlara başlamak gerektiğini söylüyor. Afşin Bey’i Urumeli ordusunun başına veriyor. Afşin Bey’e denize varmasını söylüyor. Afşin Bey Bizans’ın yarını beklemeyeceğini düşünerek hemen yola çıkıyor. 0 sırada amcası kavurt Bey’in Rey şehrine giderek Melik Şah’tan önce sultanlığını duyuracağı haberini Balcar getiriyor. Yakutlu Bey kardeşine bu yaptığının hesabını soracağımı söylüyor. Küpeli Hafız’ın oğlu İltutmuş Kavurt Bey’e doğru yola çıktığından bu haberi Balcar getirmiş. Melih Şah babaınin ölümü, amcasının bu yaptığı yüzünden annesi Selcan hatunun Kavurt’a verilmesinden korkuyordu ve babasinı Kavurt’un öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyordu. Melik Şah 1)Kendi karısının 2)Nizamül Mülk’ün 3)Annesinin sultan olabileceğini söylüyordu. Urumeli’ne Çağrı ve Tuğrul Bey kadar iyi olmasa da Kutlamış’ın Süleyman ile Mansur’u da Urumeli’ne gönderiyor. Say-Tekin töreden dolayını kızini evlenmesi için ikna etmeye yola koyuluyor. Yolda hastalanınca onla Küpeli Hafız ilgileniyor. O sırada Hasan Sabbah Selçukluya karşı milleti kışkırtırmış. Balçar Boğaç’in yanına gidiyor. Hasan Sabbah Balçar’a güzel acem kızlarını gösteriyor ve aklini karıştırıyor. Afşin Bey Alparslan’ı Hasan Sabbah’in öldürdüğünü biliyordu ve onun öldürülmesi için emir veriyor. 0 sırada Küpeli Hafız’ın tekkede öldürüldüğünü öğreniyorlar. Bu ölüm Alpaslan ile bağlantılıydı. Sonra Boğaç’in öldürdüğü öğrenilir ve Balcar ortada olmadIğı için ondan da şüphe edcrler. Küpeli Hafız Melih Şah bunu öğrenirse amcasının üzerine varır diye Boğaç’in niyeti yokken ona sırtını döner ve kendini bıçaklattırır. Küpeli Hafız ölmeden önce Süleyman Bey’in oğlunun ismini Muhammet Kılıç Aslan koyuyor. Afşin artik kavurt meselesiyle ilgileniyor. Say-Tekin Bey de Selçuk Beyleri ayaklanır diye Melik Şah’ın yanındaymış. İltutmuş’un yamağı Yağmur Küpelinin vasiyetini anlatıyor. Yağmur insanlar birlik olursa Urumeli’ni hiç kimse yıkamaz diyor ve ilerde Ahmet Yesevi’nin ismi çok duyulacak diyor.SİTE:www.kitaplik.org
Yağmur Bey Ersagun Bey’i bulmaya gidiyor. Ayrıldığı yerde Akça kız diye biri ona gönlünü kaptırıyor. Ama buraya Bizans baskın yapıyor ve yıkıp, insanları öldürüyorlar. Akça kızla, Çaka saklanıyor. Bu olaydan sonra hiç kimse kalmıyor ve 5.gün yağmur geliyor. Çaka’yi Ersagun Bey’in yanına yerleştirmek istiyor. Yağmur Bey de Akça kıza sevdalanıyor.
O sırada Süleyman Konya’yı alıyor. Kardeşi Mansur illa da sultan olmak istiyordu ama Süleyman buna izin vermiyordu. Süleyman Selçukluları birleştirip hebasını temize çıkarmak istiyordu. Mansur abisinin Alpaslan’ın kölesi olduğunu düşünüyordu.
Süleyman ordusuna emir veriyor, yola çıkıyorlar ve Eskişehir’de birleşeceklerini söylüyor. Süleyman’ın bu Mansur’dan ilk ayrılışı değil di ama kendini garip hissediyordu.
Eskişehir’de Bizans olduğu haberini alıyorlar. Söğüt’ten Osmaneli’ne gidilecek bir yol çiziyorlar. Ama Süleyman Bey İznik’i almak istiyor.
Ama oranın tehlikeli olduğunu İzmit’i almasını söyleseler de o İznik’i istiyor. Mansur Bizanslı İzak’ın kardeşini tutsak alıyor. Bu Aleksi kendisini serbest bırakırlarsa Bizans ile anlaşma yapabileceğini söylüyor. 0 sırada Bizans’ta karışıklık çıktığından Süleyman Kütahya’da mola veriyor.
Süleyman Melik Şah’tan yardım istiyor. 0 dönemde 3 tane Bizans İmparatoru varmış.
Süleyman Onlardan birine diğerlerini ortadan kaldırmasına yardım edeceğini söylüyor.
Sonra Bizans’a girip girmeme konusunu Ersagun Bey’e danışıyor. Sonra tutsağı yani Aleksi
Mansur geri verdiğini söylüyor. Mansur’u Boğaç’ın yanında görenler olmuş. Onun Bizans ile
Anlaşma yaptığını düşünüyorlar.
0 sırada Bizans’ta yangın çıkıyor ve Ersagun papaz kılığında gelip Süleyman’a Bizans’tan Mansur’u uzak tutmasını söylüyor. Sofya Valisi Virna Balçar’dan hoşlanıyordu ve Mansur’un Bizans’a sığındığı haberini getirmişti. Bizans imparatoru papa ile birleşip Çin’i de Melik Şah’a karşı kışkırtacakmış. Boğaç herkesin Peçenek olması için para almış. Onun Süleyman’ı da öldüreceğini düşünüyor Ersagun. Bunları ona Hasan Sabbah’ın yaptırdığını bildiğinden üzülüyordu.
Ersagun Bey Yağmur ve Akça kızı evlendiriyor. Ama hemen evlendikten sonra Yağmur Balçar’ı ve Küpeli’yi Boğaç’ın öldürdüğünü anlatıyor ve Boğaç’ı yakalamak için oradan ayrılıyor. devamı mesaj atarım ;) 

1 5 1