Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-08T10:48:09+02:00

Azlık ifadeleri – Azlık miktarları :

Bu dört ifade de İngilizce dilbilgisinde “az ” manasına gelir. Ancak kullanım ve anlam olarak farklılıkları vardır.

“A few” ile “few” tabirlerini sayılabilen – countable isimler, “A little” ile “little” tabirlerini de sayılamayan – uncountable isimler için kullanırız.

 

Şimdi bu farklılıkları örnekler ile açıklayalım.

 

Bu iki durumda, sadece nitelenen isimden “az miktarda” olduğu anlatılıyor. I have a few books on my desk.
There is a little water in the glass.

 

 

 

Bu iki cümleden ise “yeterince olmadığı” manası anlaşılıyor. She has few friends.
I have little money.

 

 

 

Bu cümlelerde de, ” very ” kullanılarak, yeterince olmadığı manası biraz daha pekiştirilmiş oluyor. He has very few apples in the bag.
There is very little patrol in the car.

 

 

 

Olumlu ve olumsuz anlam :

 

Yani “A few” ile “A little” az ama daha olumlu, “few” ile “little” ise daha olumsuz bir anlam çıkmasına sebep olur.

 

1 2 1
2013-02-08T10:54:03+02:00

I have a few books in my bookcase.

There are a few men at the bus-stop.

I have a few books on my desk

She has few friends.

He has very few apples in the bag.

2 1 2