1/5000000 ölçekli haritamda ankarayla istanbul arası 5cmdir ankarayla istanbulun gerçek uazaklığı nedir?

1/5000000 ölçekli haritamda sivas ile konya arası 3cmdir sivas ile konyanın gerçek uzaklığı nedir?

doğru cevap lütfen:( yoksa şikayet ederim......

2

Cevaplar

2013-02-08T12:55:34+02:00

Formülle Çözüm : 

Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu 
Gerçek Uzunluk = 850.000 * 8 
Gerçek Uzunluk = 6.800.000 cm = 68 km'dir. 

Haritadaki Uzunluğu Hesaplama 

Harita üzerindeki uzunluk 

Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda) 

formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır. 


Örnek : Arazi üzerindeki 180 km'lik uzunluk 1 / 900.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir? 

Orantıyla Çözüm : 

1 / 900.000 ölçeğinde, 

1 cm 9 km'yi gösteriyorsa 
x cm 180 km'yi gösterir. 
---------------------------------- 
x = 1* 180 / 9 = 20 cm'dir. 

Formülle Çözüm : 

Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 900.00 cm haritada 1 cm gösterilmiştir. 

Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda) 
Harita Uzunluğu = 18.000.000 / 900.000 
Harita Uzunluğu = 20 cm'dir. 

Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması 

İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür. 

Örnek : 1 / 750.000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür. Aynı uzaklık 
1 / 1.500.00 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir. 

Çözüm l : 

1 / 750.000 ölçekli haritada 12 cm'lik uzaklık, 1 / 1.500.000 ölçekli haritada x cm gösterilir. 

Ölçekler arasında 750.000 / 1.500.000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır. 
x = 750.00 * 12 / 1.500.000 = 6 cm'dir. 

Çözüm 2: 

1. haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım 

1 cm 7.5 km'yi gösteriyorsa, 
12 cm x km'yi gösterir. 
----------------------------------------------------- 
x = 12 * 7.5 / 1 = 90 km'dir. 

2. haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım : 

15 km'yi 1 cm gösteriyorsa 
90 km'yi x cm gösterir 
--------------------------------- 
x = 90 * 1 / 15 = 6 cm'dir.

buna göre ankara-istanbul; 1/5000000X5

buna göre sivas-konya;1/5000000X3

0
2013-02-08T15:17:02+02:00

ankara istanbul arası uzaklık 250 km dir 

 

konya sivas arası ise 150 km dir

0