Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-08T14:35:39+03:00

SELANİK

Atatürk’ün çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devletinin en bunalımlı yıllarına rastlar Atatürk’ün doğduğu Selanik şehri, Osmanlı Devletine bağlı Makedonya eyaletinin liman şehriydi Bu dönemde Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olaylar Rumeli de yoğunlaşmıştır Selanik de Rumeli de önemli kentiydi Bu bölge ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda komşu ülkelerde etkilenen bir bölge idi Hristiyan milletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu

Selanik, toplumsal nedeni ile farklı fikirlerin ve birçok siyasi yapının oluştuğu yerdi Büyük bir kültür merkezi de olan Selanik de Türk okullarından başka diğer devletlerin açtığı yabancı okullar da vardır Selanik’te, Tanzimat Fermanı’nın ilanından (1839) itibaren hürriyetçilik ve milliyetçilik taraftarı aydınlar faaliyet göstermekteydi Bu yönleriyle Selanik, Osmanlı Devleti’nin siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden birisiydiSelanik’in bu özellikleri Mustafa Kemal’in düşünce yapısının önemli ölçüde etkilemiştir Mustafa Kemal’in ülkenin geleceği ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve sağduyulu davranmıştır

MANASTIR

Makedonya’nın önemli bir şehri olan Manastır, stratejik bir öneme sahipti Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne girdi 1896-1898 Manastır Askeri İdadisi’nde okudu Buradaki eğitimi sırasında şiir ve hitabet sanatı ile ilgilenmeye başladı Hatta kendisi “Eğer hitabet hocamız Alay Emini, Mehmet Asım Efendi imdadına yetişmeseydi bende şair olup çıkacaktım,çünkü hevesim vardı” Demektedir Çünkü Mehmet Asım Efendi, şiir ve hitabet ile uğraşmasının askerlikte başarılı olmasının engelleyeceğini söylemişti Mustafa Kemal, edebiyat alanın da Namık Kemal ve eserlerinden önemli ölçüde yararlandı

İdadi de ki Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin Yücekök Bey,başarılı bir öğrenci olan Atatürk’le yakından ilgileniyordu Kurmay Subay olarak mutlaka yabancı bir dil öğrenmesi gerektiğine inandığı için Fransızca öğrenmesinin büyük destek veriyordu

Tarihe özellikle de Türk tarihine büyük merak duyan Mustafa Kemal’e tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey yeni ufuklar açmıştır Atatürk’ün burada başlayan tarih sevgisi hayatı boyunca devam etmiştir 

Mustafa Kemal’i Manastır’ da iken en çok etkileyen olay 1897 yılında başlayan Türk-Yunan savaşıdır Bu savaş da önemli bir zafer kazanan Türk ordusunun anlaşma masasında zarara uğraması Atatürk’te engin bir vatan sevgisinin oluşmasında etkili oldu Gönüllü olarak savaşa katılmak istediyse de bunda başarılı olamadı

Selanik ve Manastır şehirlerinin Avrupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehirleri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerine artırmalarına neden olmuştur Mustafa Kemal de çeşitli çevreler ile ilişkiye girerek kendisini her yönden geliştirmiştir

1 5 1