Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-08T13:17:00+02:00
Vergi vermek Askere gitmek Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmek
1 5 1
2013-02-08T13:17:02+02:00

Bir ülkenin eğitim sisteminin temel hedeflerinden biri siyasal sistemi ve
toplum beklentilerini benimsemiş iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Eğitim
sistemlerinin temel taşları öğretmenlerdir. Öğretmenler okullarda sadece bilgi
aktarma işlevini gerçekleştiren bireyler olmayıp, aynı zamanda en büyük değer
aktarıcısıdırlar.
Öğretmenlerin vatandaşlık eğitimindeki önemli rolünden hareketle bu
çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin
vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi ile ilgili görüşlerinin neler olduğunu ortaya
koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ili, Bafra İlçesi ilköğretim
okullarında görevli 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket aracı ile 30
öğretmenin yazılı görüşü alınarak elde edilmiştir. Veriler hem geçerlik çalışmasını
gerçekleştirmek, hem de kategori oluşturmak amacıyla beş farklı uzman
tarafından kodlanmıştır. Araştırmacılar tarafından yapılan kodlar karşılaştırılarak
ortak kodlar belirlenmiştir. Daha sonra araştırma soruları asıl tema kabul edilerek
her sorunun altına kodlara dayalı kategoriler yazılmıştır

3 2 3