Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T15:26:23+03:00

Doğumu ve Nesebi:

İmam Şafii'nin adı Muhammed ibnu İdris'tir. İmamı Azam Ebu Hanife'nin vefat

ettiği yıl olan Hicri 150 senesinde Filistin'in Gazze şehrinde dünyaya geldi.

İttifakla rivayet edildiğine göre İmam Şafii'nin babası Kureyş kabilesine mensup

olup, Peygamber efendimiz (s.a.s.)'in dedelerinden Haşim'in kardeşi Muttalip

oğullarına dayanır.

İmam Şafii'nin annesi Yemenli Ezd kabilesindendir. Oğlunun yetişip

olgunlaşmasında onun büyük bir payı vardır.

Gençliği ve Yetişmesi

Kureyşli bir babanın çocuğu olan Şafii, henüz beşikteyken babasını kaybetmiş ve

bu yüzden fakir olarak büyümüştür. Filistin'e sığınmış olan bu fakir aile,

hayatla mücadelede birçok zorlukla karşılaştı. Annesi onu Mekke'ye götürdü.

Bizzat kendisinin anlattığına göre oraya yerleştiklerinde on yaşında olan İmam

Şafii fakir ve yetim olarak büyümüştür. İmam Şafii eğitiminde herhangi bir

bozukluk olmadığından kendi özünden gelen bir insiyakla yüksek hedeflere

yönelmiştir. Fakirliğe rağmen yüksek bir soya mensup oluşu, kendisini insanlara

yaklaştırmış, cemiyete karışmasını sağlamış ve böylece içinde yaşadığı ortamın

şartlarına intibak etmesine vesile olmuştur.

Şafii'nin ruhunda yüksek işler yapma isteği mevcuttu. Annesi de onu Gazze'den

Mekke'ye gönderirken oğlunu bu yola teşvik etmiş ve gerekli sebepleri hazırlamış

oluyordu.

2 5 2
2012-10-08T15:26:40+03:00

Asıl adı Muhammed bin İdris'tir. Babası İdris bin Abbas'tır. Dedesinin dedesi Şâfiî, Kureyş kabilesinden ve sahabi (Müslümanlar için Muhammed'in arkadaşı) olduğu için, Şâfiî adı ile meşhur olmuştur. Hicri 150 (MS.767) senesinde Gazze'de doğdu. Hicri 204 (MS.820)'de Kahire'de 54 yaşında vefat etti. Kabri, Kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir. Doğumundan kısa bir süre sonra babası vefat etmiştir. Annesi onu iki yaşında, asıl memleketleri olan Mekke'ye götürmüş ve orada büyütmüştür.2 4 2