Cevaplar

2013-02-08T17:53:25+02:00


ayrıt
İsim 
Matematik terimi
İki düzlemin ara kesiti: Bir küpün on iki ayrıtı vardır.

İki ayrım düzlemin kesişimi. 

İki düzlemin kesişim kümesi bir doğrudur. Arakesit diye de anılan bu doğruya ayrıt denir. Geometrik cisimlerin kenar elemanları birer ayrıttır. Buradaki "cisim" sözcüğü önemlidir; çünkü bazı geometrik şekillerin de kenar elemanları olduğu hâlde bunlar ayrıt değildir. Örneğin üçgenin kenarları ayrıt değildir; düzlemsel olan üçgen, çokgen gibi geometrik şekillerin kenarları, ayrı düzlemlerin kesişimi olmadığından bunlara ayrıt denemez.

TDK
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


0