Cevaplar

2013-02-08T19:15:47+02:00

bu yeterli sanırım http://lmgtfy.com/?q=sepet%C3%A7io%C4%9Flu+kilitin+%C3%B6zeti

0
2013-02-08T19:15:51+02:00

KİTABIN ADI : Kilit
KİTABIN YAZARI: Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU

Alparslan sarı hocasıyla dersteydi. Alparslan’ın at hocası Sav Tegin ona bir kilit
vermişti. Alparslan açtı uğraşamadı. Dersin bitimine yakın sav Tegin gelmişti. O uğraştı açamadı. Yağladı kilit yarı açılmışken kilidin boş olduğunu söyleyip attı. Bu kilidi karahanlı’
üzerine yaptığı akınlar sırasında almıştı. Üzerindeki haç işareti Bizans yapımı olduğunu
gösteriyordu. Sarı hoca “kilidi açmalısın ki onun kilitlendiği yere gidip yurt yapabilesin, her
şeyi denediysen bunu besmeleyle denemelisin” dedi. Besmele ile açıyorlardı ki baskın oldu.
Sarı hoca titriyordu. Alparslan’ı kaptığı gibi atına atlayıp Ceyhun nehrine sürdü. Kaçanların hepsi oradaydı. Geldikleri yere geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Sarı hoca Alparslan’ın bu
anı iyi hatırlamasını istiyordu. Çünkü çağrı beyin oğlu Alparslan Selçuklunun Kara Budun’un gözbebeğiydi. Kurtuluşu olacaktı insanlar buz tutmuş Ceyhun’un diğer tarafina geçmeye çalışırken Çağrı ve Tuğrul bey’in atlılarının da kendilerine doğru gelirken gördü. Bu bozgunlar yüzünden sürekli azalıyorlardı. Ne kadar sürecekti bu böyle? Karşıya geçildi. Nemek’e gidiyorlardı. (bozgunu yapan şah melik’in adamlarıydı.)
* * * * *
Aynı yıl Peçenekler tuna nehrinden geçip Bizans’a yürüyordu. Başlarında Duran ve Kegen Beyler vardı. Kegen Bey atlılardan Boğaçı ve oğlu (küçük) Balcar’ı geçtikleri köylerden birinin hanında bulunan Keleş’e gönderdi. Keleş onlara Bizans’ın Sofya valisinin ordusunu topladığını, ertesi sabah Peçenek üzerine baskın yapılacağını söyledi. Valinin kızını imparatorun sarayına yolladığını başlarında da Romanos Diogenes olduğunu söyledi.SİTE:Kitap özetleri, e kitap, e okul
* * * * *
Sav Tegin kilidi kafasına takmıştı. Daha doğrusu sarı hocanın kilit üzerine dediklerini takmıştı. Bu sırada çocukların ortadan kaybolduğunu fark etti. Etrafa bakındığında çocukların başta Alparslan olmak üzere oyun oynadığını, bu oyunun Kınık boyuna yapılan baskın olduğunu ve bir ispiyoncu ve düzenbazın olduğunu gördü. Say Tegin gördüklerine şaşırmıştı. Çünkü kendide gümüş Tegin’ i birisiyle gizlice konuşurken görmüş ve şüphelenmişti. Sarı hoca say Tegin’ in yanına geldi ve akşam beylerin konuştuğunu onlara kızdığını artık urumelinde yurt edinilmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Daha sonra sarı hoca on yıla kalmaz urumeliye geçeceklerini, çağrı ve Tuğrul bey’in güçlenmek için dost topladığını anlattı. Tuğrul ve Çağrı beyleri Bilge Kağan ve Kül Tigin kardeşlere benzetiyordu. Say Tegin’ in ve Alparslan’ın Horozin beyi Harun’a varıp selam(Tuğrul Beyin) götüreceklerini dedi. Say Tegin sinirlemnişti. Çünkü ona göre yapılan baskında yalnız Şah Melik’in parmağı değil Horesin beyinin de parmağı vardı. Ama Sarı hoca Say Tegin birliklerini zamanı gelince söylemesi gerektiğini dedi susturdu. Sabaha karşı bir atlı Güryança giden yola at sürmüştü. Sarı hoca ve Say Tegin’den önce.
* * * * *
Boğaç Balçar’la konuşurken onun babası Kegen beyi övüyor, onun kardeşi olarak Durak beyi kötülüyordu. Peçenek’in dışında olması gereken kişinin Kegen Bey olduğunu söylüyordu. Boğaç’ın diğer arkadaşları Muncuk filan Durak Beyi öldürmeye karar verdikleri Peçenek’in başına kegen beyi geçireceklerini anlattı. Bunun için Kegen Beyden izin istemesini söyledier fakat Boğaç bunu yapamazdı. Oğlu Balçar koştu babasına. Kegen Beyde zaten kendi babası demirciyle konuşuyordu. Demirci ona Peçenek’in başına ikilik getirmemesini bilge kağan ve kül tigin gibi omuz omuza vermelerini, Peçenek halkını ikiliğe düşürmemesini söyledi. Balcar söze girip ya Durak han babasından atik davranıp bir şey yaparsa ne olur? Diye sordu. Fakat dedesi düşüncesini değiştirmedi. Ancak Kegen beyin avlara katılmamasını önerdi.
* * * * *
Sarı hoca , Sav Tegin, Alparslan ve hocanın karısı yola düşmüşlerdi. Gürgenç’e doğru. epey ilerledikten sonra yola yolda tek kolu olmayan Ali adında bir adama denk geldiler. adam başta hırpalanmış saf gibi göründü. Sav Tegin işkillenmişti. Ali onlara katılmayı, oradaki bir hana götürmeyi, hancının kendini tanıdığı aksi bir olduğunu söyledi. Diğerleri hoşnut olmasa da sarı hoca onu yanına aldı. Hana vardılar. Hancı onları çok iyi ağırlamıştı. Gece odalarına koku yayan bir buhurdan da getirmişti. Harezimler kokuyu severmiş. Fakat bu bir oyundu. Buhurdandan yayılan koku Sav Tegin’i, hocayı karısını ve Alparslan’ı bayıltmış, gece başka bir odaya götürülmüşlerdi. Sabah olduğunda Ali’nin gerçek yüzünü de görmüşlerdi. Fakat Sarı hocada bütün Selçuklularda olan akıl vardı. Bir oyun edip Ali’nin adamına küpeli hafıza yazılmış bir mektup verdiler gizlice. Sarı hoca mektubun hafıza gitmeyeceğini biliyordu. Adam başındakilere götürmüş mektubu. Sarı boca bunların rafızi olduğunu anlamış, rafizilerinde küpeli hafızı bildiğinin biliyormuş Ali aldığı bu emirle sarı hocayı ve yanındakileri küpeli hafıza götürdü. İşin aslı şuydu. Küpeli hafız ve sarı hoca yesinin öğrencileriydi. Ve dosttular yesi yetiştirdiği öğrencilerin kimini rumeliye kimini bağdata kimini bizans’a göndermişti. İçten yayılmak Selçukluyu büyütmek için küpeli hafızda bulunduğu yerde baskını öyle bir anlatmış ki harezim beyi Harun, baskını yaptığı için pişmanlık duymuş, kendini kışkırtan Batıni rafızilere de öfkelenmişti. Rahziler küpeli hakkında bir şey yapamıyorlardı. Çünkü küpeli hafız onları harezim beyine karşı koruyordu. Çünkü rafıziler küpeli hafızı da rafizi biliyordu. Küpeli hafız Harezim beyinin Tuğrul ve Çağrı beyle görüşmek istediğini de söyledi. 0 gece Alparslan düşünde kocaman kilit gördü ve binlerce onbinlerce anahtar.

0