Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-03-15T13:50:08+02:00

Soru 1.   Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A) Saltuklular         

B) Artuklular   

C) Danişmentliler  

D) Mengücekliler    

E) Germiyanoğulları

Soru 2.   Malazgirt Savaşından sonra Ebulkasım tarafından Erzurum bölgesinde kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklular          

B) Artuklular     

C) Danişmentliler       

D)  Mengücekliler    

E) Germiyanoğulları

Soru 3.     Anadolu Selçuklu devletiyle birlikte haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklular          

B) Artuklular     

C) Danişmentliler       

D) Mengücekliler    

E) Germiyanoğulları

       

Soru 4.    Hasankeyf,Harput ve Mardin olmak üzere üç kola ayrılan ve güneydoğu Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rolü bulunan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklular          

B) Artuklular     

C) Danişmentliler       

D)  Mengücekliler    

E) Germiyanoğulları

Soru 5.     Ahmet Gazi tarafından Erzincan bölgesinde kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklular          

B) Artuklular     

C) Danişmentliler       

D)  Mengücekliler    

E) Germiyanoğulları   

CEVAPLAR:

1-E 2- A 3-C  4- B 5-D

0
2016-03-15T14:45:13+02:00

A-Kuruluş Devri

Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun, Kınık Boyu’na mensuptur.

Selçukların atası kabul edilen Dukak, Oğuz Yabğu Devletinde Subaşıydı. Dukak’ın ölümünden sonra yerine Selçuk Bey geçti.

Selçuk Bey, Oğuz Yabğusu ile arası açılınca, kendine bağlı kuvvetlerle Cent şehrine yerleşti. Burada İslam dinini kabul etti.

Selçuk Bey’den sonra yerine oğlu Arslan Yabğu ğeçti. Gazneli Mahmut, Arslan Yabğu’yu yakalatarak hapsettirdi.

Arslan Yabğu’nun ölümünden sonra Selçukluların başına Selçuk Bey’in torunları olanTuğrul ve Çağrı Bey geçti.

Tuğrul ve Çağrı Bey Gazneliler ile Dandanakan Savaşını yaptılar(1040).

Dandanakan Savaşı’nın Sonuçları:

1-Gazneliler yıkılış dönemine girerken Selçuklularda yükselme dönemi başladı.

2-Devletin merkezi Nişabur dan Rey’e taşındı.

3-Tuğrul Bey sultan ilan edildi ve Selçuklu Devleti resmen kuruldu.

Bu dönemde Selçuklular Bizans ile Pasinler Savaşını yaptı (1048). Bu savaş Selçukluların Bizans ile yaptığı ilk savaş ve ilk zaferdir.

 

B- Yükselme Devri

Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine Alp Arslan geçti.

 Alp Arslan Kars, Gürcistan ve Ani Kalesini ele geçirdi.

 Bizans ordusu Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu dan atmak için Türkler ileMalazgirt Savaşını yaptı(1071).

Malazgirt Savaşının Önemi :

1-Anadolunun kapıları Türklere açıldı.

2-Türkiye tarihi bu savaşla başladı.

3-Bizans vergiye bağlandı .

 Alp Arslan dan sonra oğlu Melikşah hükümdar oldu.

 Melikşah zamanı Selçuklular’ın en parlak dönemidir.

Vezir Nizam’ül Mülk, Nizamiye Medreselerini ve İkta sistemini kurarak devletin yükselmesinde önemli rol oynadı.

 

C- Yıkılma Devri

Melikşah’ın ölümünden sonra taht kavgaları başladı. Bu durum merkezi otoritenin zayıflamasına neden oldu.

Sultan Sancar’ın, Karahitaylılar ile yaptığı Katvan Savaşını (1141)  kaybetmesi devletin zayıflamasına zemin hazırladı.

Sultan Sancar’ın Oğuz isyanını bastıramaması ve ölmesi üzerine Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı.

Devletin yıkılmasında: Haçlı seferleri, Türkmenlerin devlete küstürülmeside etkili olmuştur.

Büyük Selçuklu Devletinin zayıflamasından sonra bu aileye mensup kişiler; Anadolu Se


0