Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-08T20:21:45+02:00

Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1) 

= 72 gram C 
= 12 gram H 
= 96 gram O 

180 gram 


Bir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur . 

1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023 


Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16) 


1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır. 


Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır. 1 tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023 


Örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12) 


1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır. 


N.Ş.A' da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A'da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir. Mol Hesaplama Yöntemleri :m Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
n= n= n=
MA 22,4 6,02.1023 Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)

MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol

n=23/46 = 0,5 mol

Örnek : N.Ş.A'da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

n=2,8/22,4 = 0,125 mol.

1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır. 


22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 molÖrnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1) 

n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.


Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100

elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı 

II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı

elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi 

II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi 

1 5 1