Dik koordinat sisteminde ABCD dikdörtgeninin orijin etrafında 180º döndürülmesiyle oluşan A'B'C'D' dikdörtgeninin köşe koordinatları sırasıyla A'(-2,-4) B'(-5.-9) C'(-5,-8) VE D'(-2,-8) olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin köşe noktalarının apsisleri toplamının ordinatları toplamına oranı kaçtır?

1

Cevaplar

2013-02-08T21:18:25+02:00

14/29 cevappppppppppppppppppppppppppppppppppp

0