Cevaplar

2012-09-04T18:57:01+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Fiil çatıları ikiye ayrılır nesnesine ve öznesine göre. Öznesine göre fiil çatıları:

Etken : Yapılan işin kimin tarafından yapıldığı belli olan cümlelerdir. 

*Annem masayı topladı ( Kim topladı sorusunun yanıtı annemdir ve cümle içinde bulunur.)

Edilgen ( -l,-n): İşin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerdir.

*Masa toplandı. ( masayı kim topladı sorusunun cevabı cümle içinde bulunmadığından edilgen çatılı fiildir. Ayrıca bunu topla-n-dı'daki n ekinden de anlayabiliriz)

*Masa annem tarafından toplandı ( bu cümlede işin kimin yaptığı sorulduğunda cevap alınamasa da cevabı cümlenin içinde saklıdır. Bu tür öznelere örtülü özne denir.)

Dönüşlü ( -n,-l): Yapılan işten yapan kişinin etkilendiğini belirten çatıdır.

*Küçük kız yıkandı ( -n ekinden de anlaşıldığı gibi özne yaptığı işten etkilenmiştir. )

* Edilgen ile dönüşlü çatıların ekleri aynıdır. Bunları ayırabilmek için fiilin nesne alıp almadığına bakarız. Eğer fiil nesne alıyorsa dönüşlü almıyorsa edilgendir.  

İşteş( -ş): Birlikte veya karşılıklı yapılan işleri anlatırken kullanılır.

*Birbirlerini görünce tokalaştılar. ( iş karşılıklı yapılmıştır.)

*Kuşlar birlikte uçuştular. ( işin birlikte yapılması söz konusudur.)

Nesnesine göre fiil çatısı ise:

Geçişli : Nesne alan fiillere denir.

*Duvarları o boyadı ( Cümleye neyi/ kimi sorusunu sorduğumuzda cevap aldığımızdan geçişli bir fiildir. )

Geçişsiz: Nesne almayan fiilere denir.

*Sabah erkenden uyandı. ( fiile neyi/ kimi sorusu sorulduğunda yanıt alınamaz bu nedenle geçişsizdir.)

Ettirgen: Geçişli bir fiilin üzerine“-r,-t,-tır” ekleri getirildiğinde eylemi bir başkasına yaptırma anlamı varsa ettirgen denir.

*Araba durdu. / Arabayı durdu-r-dur.

Oldurgan: Geçişsiz bir fiil üzerine -r,-t,-dır eklerinin getirilmesiyle oluşur.

*Her sabah koşarım. / Onu çok koştu-r-duk.

Not: Hepsini kendi elimle yazdım yazım hatam varsa özür diliyorum.

1 5 1