Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T15:41:24+03:00

Modifikasyon ve Mutasyon Karşılaştırması

Bir canlıda karakterlerin oluşumunu genetik yapı ve çevre koşulları etkiler.

Canlıda görülen özelliklerin bazıları sadece kalıtsal olmalarına rağmen bazıları kalıtım ve çevrenin karşılıklı etkileşmesiyle ortaya çıkabilir.

Aynı genetik yapıdaki iki canlının özellikleri çevre şartlarının etkileriyle farklılık gösterebilir.
( farklı ortamlarda yetiştirilen tek yumurta ikizlerindeki boy –kilo – zeka farklılıkları )

Çevre etkisiyle canlıda kalıcı veya kalıcı olmayan değişiklikler meydana gelebilir .

M U T A S Y O N

Gen ve kromozomların ( DNA ) kimyasal yapılarında meydana gelen kimyasal değişmelerdir

Mutasyonlar DNA nın kendisini eşlemesi sırasında meydana gelir .

M O D İ F İ K A S Y O N

Ortam şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan geçici değişikliklerdir .

Modifikasyona etki eden faktörler = ISI , IŞIK , BESİN , NEM ,

0