Cevaplar

2013-02-08T23:34:21+02:00

Betimlemede anlatıcı, canlı ve cansız varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün nite­liklerini bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyusunu kullanır. Ayrıntıları bu yolla seçer. Kimileyin duyularından biri daha ağır basar; ayrıntılar o duyuda yoğun­laştı rılır.
Parçaya göre anlatıcı, aşağıdakilerden hangi­sine başvurmaz?
A) Varlıkların belirleyici özelliklerini belirtme
B) Okurun algılama gücünü belirli noktalara yönlendirme
C) Nesnelerin ilk bakışta görülemeyecek yönle­rini ortaya koyma
D) Okurun öğrenme ve sezme gücünü geliştirme
E) Gördüklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatma

0