Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-08T23:34:06+02:00
5. Sınıf İngilizce Kelimeleri ve Anlamları -Resimli, Renkli, Örnek ...

burdan bakabilirsin

0
2013-02-08T23:36:05+02:00

Mother-madır-anne


Father-fadır-baba

Sister-sistır-kız kardeş

Brother-bıradır-erkek kardeş

Grandfather-gırendfadır-dede

Grandmother-gırendmadır –büyükanne

Family-femıli-aile

Uncle-ankıl-amca, dayı, enişte

Aunt-aunt-hala,teyze, yenge

Son-san-oğul

Daughter-doğtır-kız evlat

Girl-görl-kız

Boy-boy-erkek çocuk

Woman-vumen-kadın

Man-men-adam

Cat-ket-kedi

Dog-dog-köpek

Bird-börd-kuş

Rabbit-rabit-tavşan

Monkey-manki-maymun

Donkey-dankieşek

Horse-hors-at

Turtle-törtıl-kaplımbağa

Frog-fırog-kaplumbağa

Snake-sıneyk-yılan

Bear-biğır-ayı

Bee-bii-arı

Fish-fiş-balık

Crocodile-kırokodayıl- timsah

Elephant-elifınt-fil

Lion-layın-aslan

Dear-diğır-geyik

Goat-goot-keçi

Ant-ent-karınca

Whale-veyıl-balina

Dolphin-dolfin-yunus balığı

Mouse-maus-fare

Parrot-perıt-papağan

Duck-dak-ördek

Fox-foks-tilki

Camel-kemıl-deve

chicken-çikın-tavuk

cow-kaav-inek

sheep-şiip-koyun

rooster-ruustır-horoz

turkey-törki-hindi

snail-sıneyıl- salyangoz

pig-pig-domuz

eagle-igıl-kartal

scorpion-sıkorpion-akrep

fly-fılay-sinek

crab-kıreb-yengeç

spider-sıpaydır-örümcek

grasshopper-gırashopır-çekirge

cockroach-kokrıç-hamam böceği

mosquito-moskiğito- sivrisinek

Apple-eypıl-elma

Pear-piğır-armut

Banana-banana-muz

0