Cevaplar

2013-02-09T10:18:51+02:00


KURULUŞ DEVRİ

Anadolu (Türkiye) Selçukluları 1075–1308 tarihleri arasında Anadolu'da hüküm süren Müslüman bir Türk devletidir. Devletin kurucusu olarak kabul edilen Süleyman Şah, Selçuk’un büyük oğlu Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış’ın oğludur. 

Süleyman Şah babası Kutalmış ile taptığı taht mücadelesini kaybetmesi üzerine Anadolu’ya geldi. Bu sırada Doğu ve İç Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştu.Süleyman Şah ve kardeşi Mansur,bir süre Suriye ve Güneydoğu Anadolu’da fetih hareketlerinde bulunurlarken Selçuklu komutanlarından Artuk bey ise Marmara kıyılarına ulaşmıştı.Artuk Bey Anadolu’dan ayrılınca Süleyman Şah onun yerine bu bölgeye geldi.Süleyman Şah ve kardeşi Mansur fetih hareketlerini Bizans topraklarında yapmayı tercih ettiler.

Süleyman Şah ve kardeşi kısa zamanda güçlü bir ordu oluşturarak Konya ve çevresini Bizans’tan alırken kardeşi Mansur da Afyon,Kütahya gibi Batı Anadolu şehirlerini ele geçirdi.Süleyman Şah Batı Anadolu’ya doğru ilerleyişini sürdürdü.Daha sonra kuzeye yöneldi.İznik’i ele geçirerek burasını başkent yaptı. 

Süleyman Şah 1075’te İznik’i aldı ve kendisine merkez yaptı.

Süleyman Şah ile kardeşi Mansur Anadolu’nun hâkimiyeti konusunda anlaşmazlığa düşünce B.Selçuklu Sultanı Melikşah olayı çözümlemesi için Porsuk Beyi Anadolu’ya gönderdi. Porsuk bey hile ile Mansur’u öldürttü.

1077’de Melikşah’ın hükümdarlık fermanı ile devleti kurdu.

Sultan Melikşah’ın ölümü ile bağımsız hareket etmeye başladılar.

Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ölümü ile tam bağımsız hale geldiler(1157).

0
2013-02-09T10:22:25+02:00

Katvan Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Selçuklu Devleti hızlı bir dağılma sürecine girdi. Karahitayların devletin en verimli toprakları olan Maveraünnehir'i işgal etmeleri Selçuklu Devleti'nin ekonomisini ve ordusunu iyice sıkıntıya soktu. Sultan Sencer, giderek artan ekonomik buhran nedeniyle ayaklanan göçebe Oğuzlara 1153'te tutsak düştü. İki yıl sonra kaçarak kurtulduysa da ülkede iktidarını yeniden sağlayamadan 1157’de öldü. Büyük Selçuklu Devleti böylece sona erdi.

a-Karamanoğulları (1256-1487)

b-Germiyanoğulları(1300-1429)

c-Saruhanoğulları(1300-1410)

d-Aydınoğulları(1308-1426)

e-Karesioğulları(1293--1359)

f-Menteşeoğulları(1282-1424)

g-Hamitoğulları(1280-1423)

ğ-Sahibataoğulları(1288-1342)

h-Eşrefoğulları(1280-1326)

ı-Alâiye Beyleri

i-Canik Beylikleri

0