Cevaplar

2014-10-13T21:00:17+03:00
ESWL tedavisi idrar yollarında taşı olan hastalarda tedavi amaçlı kullanılmaya başlandıktan sonra, açık cerrahi ameliyat oranlarında Eswl taş kırma tedavisibelirgin azalmalar ortaya çıkmış, hatta bazı kaynaklar taş hastalığında açık cerrahi yapılan hastaların yüzdesinin %1-2′lere kadar azaldığını bildirmişlerdir. ESWL tedavisinin tek başına kullanımı ile diğer tedavi yöntemlerinin kombine edilerek (açık cerrahi ya da endoskopik ameliyatlar) kullanılmasının hangi hastalarda uygun olacağı, gelişen teknoloji ile birlikte yıllar içerisinde değişiklikler göstermektedir.
ilk olarak 1982 senesinde Chaussy ve arkadaşları tarafından Münih’te taş hastalığı olan 206 hasta üzerinde uygulanan ESWL tedavisinin klinik sonuçları bildirilmiş ve ESWL tedavisi sonrası 3. ayda bu hastaların %88.5′unda üriner sistem içerisinde taş kalmadığı saptanmıştır. Tüm dünyada başlangıçta inanılmaz olarak değerlendirilen bu sonuçları, ESWL tedavisinin büyük bir hızla yaygınlaşması izlemiştir. Bu tarihten sonra pek çok firma tarafından değişik çalışma prensiplerini kullanan, çok değişik fiyatlarda yeni model makinalar üretilmiş ve bu makinaların etkinliğini karşılaştıran pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Son yıllarda ülkemizde de ESWL cihazı üretilmeye ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Halen kullanılan cihazlar ile karşılaştırıldığında, ilk kullanılan cihazların daha etkili taş kırma sağladığı görülmektedir. Bu yıllarda cihazın gücünün fazlalığı nedeni ile hasta toleransı da düşüktü ve ESWL seansları sırasında genel anestezi uygulama gerekliliği vardı. Tedavi sonrası hastaların %20′sinde kanlı idrar ve %5′inde böbrek etrafında hematom (pıhtılaşmış kan birikimi) oluştuğu rapor edilmiştir. Günümüzde kullanılan jeneratörler ile ise genel anestezi gerekliliği ortadan kalkmıştır ve bu komplikasyonlar minimale inmiştir.
ESWL Tedavisi - Böbrek Taşı Kırma
ESWL tedavisi uygulanan bir hastada toplam kaç seans daha ESWL uygulanabileceği ya da taşı kırılmayan bir hastada kaç seans sonrası diğer tedavi yöntemlerinin seçilmesi gerektiği konusu her hasta da değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin ilk iki seansta büyük bir böbrek taşının %50′den fazlasını düşüren bir hastaya daha fazla seans yapmanın gereksiz olacağını düşünmek nasıl doğru değilse, 1 cm. büyüklüğündeki bir taşta ilk iki seans sonrası hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ESWL seanslarına devam etmeyi düşünmekte aynı şekilde çok mantıklı değildir. Bu nedenle her hasta için ESWL sonrası alınan yanıta göre tedavi planlanmalı ve hasta bu doğrultuda bilgilendirilmelidir. Birden çok ESWL seansına gerek duyulan hastalarda seanslar arasındaki sürenin 1 haftadan kısa olmaması da diğer önemli bir noktadır. Bu süre ESWL sonrası böbrekte meydana gelen travma etkisinin ortadan kalkması için gerekli olan ortalama süredir.
0