Cevaplar

2013-02-09T12:10:46+02:00

12k+14k=26k


78/26=3 k =3 imiş..

 

12x3=36 

1 3 1
2013-02-09T12:25:50+02:00

12k+14k=26k


78/26=3 k =3 imiş..

 

12x3=36  cevap bu

1 5 1