Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T12:53:15+02:00

herşeyi gösterir

-------------------------

 

---------------------------------------------------

0
2013-02-09T12:53:59+02:00

Mesaj Sayısı: 3025


“Batın-ı kalp ayine-i sameddir ve ona mahsustur”


AllahIN TEKVİN SIFATI « : 11 Nisan 2011, 12:13:28 »  
Tekvîn Meselesi
Tekvîn, Allahu Teala'nın ezelî olan (sübûtî) bir sıfatıdır. Tekvîn, Allah'ın alemi (kendisinden başka herşeyi) ve alemin her parçasını meydana geleceği vakitte yaratmasıdır (yani, İlahi ilminde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince var eder, şekil verir, devam ettirir, yok eder).
Allahu Teala yaratma sıfatında da tektir. O yarattığı şeylerin bir örneği ve aslı yokken var eder, yani yok olan bir şeyi yaratır. Kulların ortaya koyduğu teknik ve benzeri şeyler ne kadar harika olursa olsun bir yaratma değil, mevcudu bir araya getirme, hazır enerji ve kabiliyeti ortaya çıkarma, eşyaya yeni bir şekil verme, var olandan istifade etmedir. Bu tür şeylere icat veya keşif denir. İnsanların ellerinden çıkan şeylere yaratma ifadesini kullanmak hatalıdır. Kullanılırsa bu, yoktan var etti manasında değildir. Belki yeni bir şey keşif ve tespit etti, onu farklı bir şekilde ortaya çıkardı manasındadır. Tekvîn bize (Ehli Sünnet ve'l-Cemaat mezhebinin Mâturîdiyye grubuna) göre mükevvenden (yaratılandan) ayrı bir şeydir (yani, yaratma sıfatı ile yaratılan eşya ayrı ayrı şeylerdir).

Tekvin meselesi:eş'ari ile maturidi arasında ilahi sıfatlar meselesinde en çok tartışma konusu olan sıfat tekvin dir.. Maturidilere göre sıfat'ül-meâni içerisinde  yer alan tekvin sıfatını  eş'ariler ezeli bir sıfat olarak kabul etmemişlerdir.. Tekvin sıfatını reddeden sadece eş'ariler değildir. İbn hümam ,maturidi ekol içinde yer alıpta tekvin  sıfatını reddedenlerdendir. Maturidiler sadece  bunu  yaratılan varlık alanında iki aktiviteninb göstergesi olarak değil,Allah'ın ezeli bir sıfatı olarak kabul etmişlerdir.. Kelam tarihinde bu sorun en detaylı olarak nesefi tarafından ele alınmıştır.

Maturidiler tekvin sıfatını hakiki ezeli, Allahın zatına artık ,amazatıyle kaim bir sıfat oolarak görürken ,eş'ariler tekvini izafi ,hadis ve fiillerin yenilenmesiyle  yenilenen bir sıfat olarak kabul ettiler. Dolayısıyle eş'arilerin  her fiili sıfata uyguladıkları herhangi bir fiilin  oluşuyla hadis olan  sıfatlar tanımlamasına  tekvin sıfatıda sokulmuştur. Maturidilerde tekvin sıfatı  mümkün olanlara taalluk eden ve bu mümkünlerin  yokluktan  varlığa çıkışını sağlayan bir sıfattır.

Bu noktada tekvin ile kudret sıfatlarının fonksiyonlarıda ayrılmaktadır. Tekvin yokluğa taalluk ederken,kudret yokluktan varlığa çıkarılmasından önce potansiyel şeylere 
1 5 1