Cevaplar

2013-02-09T13:00:26+02:00
Kütle Hacim Özkütle

Kütle (m): Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına kütle denir Kütle “m” harfi ile gösterilir
Kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür Aynı zamanda cismin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir Kütle her yerde aynı değere sahiptir
Kütlenin SI birim sistemindeki birimi kilogram'dır Bu kg olarak kısaltılır Kullanılan diğer birimler gram, ton ve pound'dur Görelilik teorisine göre duran kütle m ile enerji E arasında E = mc2 bağlantısı olduğundan enerji birimi olan elektronVolt (eV) da kütle için kullanılabilir Özellikle kütle ve enerjinin birbirine dönüşebildiği parçacık fiziğinde eV sık kullanılmaktadır (yaklaşık 1 eV=1783 × 10-36 kg)


Kaynak: http://www.forumlord.net/fizik/96607-kutle-hacim-ozkutle.html#ixzz2KOm5fS9Z

2 4 2
2013-02-09T13:01:01+02:00

Kütle Ve Hacim Nedir?

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Katı maddelerin biçimi belirlidirÖğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi…vbcisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez 
Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır 
Un,kum,toz şeker, vb ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir

Kütle

Her madde tanecikli yapıdadırMaddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler 
Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluştururBu sayı madde miktarını verir 
Buna göre kütle;madde miktarı demektir 
Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür 
Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz 
1 kilogramın binde birine gram denir Gram kısaca g ile gösterilirBuna göre; 1000 gram=1 kg 
Havanın da kütlesi vardırÖrneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz

Hacim

Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar 
Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir 
Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanırBuna DARA denir 
Buna göre her maddenin bir hacmi vardır 
Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür m³ biçiminde gösterilir 
Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir 
Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür 
Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur 
Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür 
Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir Yani hacmi değişmiştir Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilirDereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidirAncak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu izlememiz gerekir Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1'e eşittir Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi) V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)

Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür L ile gösterilir 
Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir

Önemli: 1 Litre (L)=1000 mililitre (mL)'dir 1 Litre (L)=1 dm³ ve
1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür

Özkütle (Yoğunluk):

Bir maddenin 1 cm³ nün kütlesine ÖZKÜTLE (Yoğunluk)denir 
Özkütle ayırt edici özellik taşırÇünkü her maddenin özkütlesi vardır 
Bazı maddelerin özkütleleri aşağıda verilmiştir

Sıcaklık

Maddelerin sahip olduğu sıcaklık da kütle ve hacim gibi ölçülebilir 
Maddelerin sıcaklığını ölçen araçlara termometre (sıcaklık ölçer) denir 
Kullandığımız termometreler Celcius (Selsiyus) birimine göre bölmelenmiştir 
Bu bölmelemede 0 ºC buzun erime sıcaklığını, 100 ºC ise suyun kaynama noktasını gösterir Aradaki 100 bölmenin her biri 1 celcius (selsiyus) derecesine (ºC) eşittir 
Bir madde ısındıkça Sıçaklığı artar 

1 5 1