Cevaplar

2012-10-08T15:54:32+03:00

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültürdenir. 


Maddi(somut )unsurlar
·Coğrafi konum, 
·Simgeler, 
·Doğal ortam özellikleri,
·İklim özellikleri, 
·Su özellikleri, 
·Arazi yapısı
·Toprak özellikleridir.


Kültürü oluşturan manevi unsurlar
·Dil, 
·Din ve inançlar, 
·Ahlak kuralları, 
·Örf ve adetler, 
·Komşu kültürler, 
·Dünya görüşü, 
·Yasalar ve hukuk kurallarıdır.

3 4 3
2012-10-08T15:54:33+03:00

 tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.

2 2 2