1. Edebiyatın tanımını yapınız.
2. Türk Edebiyatının devirler ayrılmasında kullanılan kıstaslardan birini yazınız.
3. Ağıtın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı nedir?
4. Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ne denir?
5. Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden ikisinin adını yazınız.

1

Cevaplar

2013-02-09T14:11:25+02:00

kasidede  şairin  kendini  övdüğü  bölüme  medhiye  denir  .5.sorunun  cevabı   atasözleri  deyimler,bilmeceler   ,tekerlemeler.2   .soru    dil anlayışı ve  dil  cıoğrafyası dır.1.sorunun  cevabı  

uyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir.

0