1- Öğretici metnin amaçlarından üç tanesini yazınız.
2- Sanatsal metin ile öğretici metin arasındaki fark nedir?
3- Öğretici metinleri inceleme yöntemlerinden dört tanesini yazınız.
4- Sanatsal ve öğretici metinlere birer örnek veriniz.
5- Bir edebi metin ile yazar arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız.
6- “Saksıda incilendi yapraklar senin için.”cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?

2

Cevaplar

2013-02-09T14:43:59+02:00

1-Amaç okuyucuya bilgi vermektir.2-Bu metinlerde estetik güzellik yoktur.3-Kişisel görüş yoktur

 

2-Sanatsal metinler okuyucuya estetik zevk verir Öğretici metinler ise bilgi verir

 

3-Metin ve zihniyet  2-yapı 3-yorum 4-anlam

 

4-Sanatsal metin:Resim Öğretici Metin:Makale

 

5-1.Yazar ile metin arasındaki ilişki açıklanır.
2.Yazarın hayat hikayesi başta olmak üzere bilinen özellikleriyle metin arasında ilişki kurulur.

 

6-Hüsnü Talil

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T14:47:43+02:00

 1:)bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. 2:) öğretici metin bilgi sanatsal metin ise şiir dir Sanat metinlerinde amaç okuyucuya estetik zevk vermektir.

2.Öyküleyici ve betimleyici anlatım türü kullanılır.

 

3.Yazarın üslup kaygısı vardır.

 

4.Dilin sanatsal işlevi kullanılır.

 

5.Söz sanatlarına yer verilir.

 

6.Sanatsal metinlerde kapalı anlatım söz konusudur.

 

7.Sanatsal Metinlerin Bilgilendirme amacı yoktur

 

8.Kişi, zaman mekan ve olayar değişebilirler 3.) Metin ve zihniyet: Her metin, yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasî yapısını, sanat anlayışını yansıtır. Dönemin bu özelliklerine zihniyet diyebiliriz. Metin, yukarıda sayılan unsurların hiç birine indirgenemez, çünkü metin bunların hepsinden yararlanılarak oluşturulan bir bütündür. Bir metinde, metnin yazıldığı dönemin özellikleri metne sindirilmiş bir şekilde yer alır. Bu özellikler metinle bütünleşir. Bir metni incelerken metinden dönemin zihniyetine ait ipuçları tespit edilir.

 

Öğretici metinler; toplum, kültür ve sanat hayatıyla ilgili düşüncelerin dile getirildiği, okuyucunun bu konularda bilgilendirilmeye çalışıldığı metinlerdir. Bu nedenle bu metinler aynı zamanda yazıldığı dönemin bu konulara bakış açısını da yansıtan belgelerdir.

 

Metinlerde ele alınan konular, kullanılan dilin özellikleri, seçilen sözcükler, tutum ve davranışlar da dönemin zihniyetini yansıtan öğelerdir.

 

 

 

B)Yapı (plan)

 

Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlüğü olan birimlerin bir düzene bağlı olarak birleşmesi sonucu oluşur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca paragraflarda kendi içinde anlam birliğine sahip cümle kümelerinden oluşur. Bu kümeler yeri, zamanı, mekânı, kişiyi ve durumu ifade ederler.

 

Paragraftaki birlik ve bütünlüğü sağlamak için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerindeki cümlelerin dil ve fikir yönünden birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bağlayıcı öğeler vardır. Köprü kelimeler diye de nitelendirebileceğimiz bu öğeler cümle başı edatları, zamirler, sözcük ve sözcük gruplarıdır.

 

 

 

Cümle başı edatları: Cümleleri birbirine bağlayan, boşluklar arasında geçiş köprüleri kuran hatta, oysa, şöyle ki, meğer, nitekim, bunun gibi, bununla beraber... gibi cümle başı edatları yerli yerinde kullanılmalıdır.

 

 

 

Zamirler:Bağlantıyı kuran zamirler, bir önceki cümlede geçen bir ad veya kavramın bir sonraki cümlede yerini tutarak cümleler arasında birliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

 

 

 

Sözcük ve sözcük gruplarının tekrarı: Bir önceki cümlede geçen sözcük ve sözcük grubu, bir sonraki cümlede tekrarlanarak cümleler arasında bağlantı kurar.

 

 

 

Aşağıdaki örnekte, bağlayıcı öğeler, italik olarak gösterilmiştir:

 

"İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey, bir dosta söylenmez ki? Onun için, hele bir insan bir yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte günlük dediğimiz, yazarın kendi kendisi ile alçak sesle konuşmasından başka bir şey olmayan, o günü gününe tutulmuş hatıralar, bu iç dökme ihtiyacından doğmuştur. Böyle bir yazar, kendisi için günlüğünü tutar. Bu bakımdan, sessiz bir konuşma olan bu çeşit günlükleri bir edebiyat türü saymaya imkân yoktur  4.)  öğetici metine örnek Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Mühim olan, herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getirmektir.

 

Mehmet KAPLAN    

edebi metine örnek 

benim hiç sapanım olmadı anne,
ne kuşları vurdum,
ne de kimsenin camını kırdım...
çok uslu bir çocuk değildim ama,
seni hiç kırmadim, hep boynumu kırdım.
ben hayatım boyunca
bir tek kendimi vurdum   5:)bildiğimiz üzere edebi metin  şiir yani kendinden bişeyler katabilme ayrıca bir ompozisyonda edebi metindirr bunun için yazarla edebi metinin arsında bir ilişki vardır 6:) hüsni taalil 

 

 

0