Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-09T15:44:44+02:00


Mustafa Kemal Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Kişiler
Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen yabancı düşünürler
Atatürk'ün Düşünce Hayatını Etkileyen Kişiler

Mustafa Kemal Atatürk Namık Kemal Jean-Jacques Roussesau Ziya Gökalp Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Mustafa Celâlettin Leon Cahun Deguignes Leone Caetani H. G. Wells J. Gobineau ve E. Pittard gibi kişilerden etkilenmiştir.

Meşrutiyet Kuşaklarının etkilyen kişiler: namık Kemal-Tevfik Fikret
 

Fransız DevrimiAkılcılık ve Olguculuğun izleri : Jean-Jacques Rousseau
 

Meşrutiyet dönemi düşünürleri : Ziya GökalpŞehbender-zâde Filibeli Ahmet Hilmi
 

Türk Tarihinin eksikilği: Mustafa Celâlettin-Leon Cahun
 

Türk Tarihi ve Uygarlığını Bir Bütün Olarak ele Alma: Deguignes
 

İslâm Tarihini değişik Bir Açıdan Yorumlama: leone Caetani
 

Dünya Tarihi ve Dünya Federasyonu Sorunu: H. G. Wells
 

Uygarlık ve ırk Sorunu: J. Gobineau'dan E. Pittard'a

1 5 1