Cevaplar

2013-04-22T18:27:04+03:00

Savaşın Sonuçları : 
1. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu.
2. Türk milletinin kendine olan güveni ve kurtuluş ümidi arttı. Halkın TBMM'ye ve düzenli orduya güveni arttı. Askere alım işleri hızlandı.
3. Çerkez Ethem olayı tamamen sona erdi.
4. Bu zafer TBMM'nin içte ve dışta itibarını arttırdı.
5. TBMM bu zaferden sonra Londra Konferansı'na davet edildi. 
6. I. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la dostluk, Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. 
7. İsmet Bey albaylıktan generalliğe yükseltildi.

Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra 1921 Anayasa'sı ilan edilmiş ve İstiklal Marşı kabul edilmiştir. :)

1 5 1