Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T17:38:56+02:00

26-  Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?

 

     A) ( -3).(6-7)          B) (5-7).(-3+1)            C) -2.(-1+3)        D) (-2).(-3)

 

27-  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır.

II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır.

III. 0 rasyonel sayı değildir.

 

A) yalnız I      B) I, II                        C) I, III           D) yalnız III

 

28-      

                       

A) 0                B) -3               C)        3          D)       5

 

 

29-                                                                                    şekilde m//n olduğuna göre y+z=?

 

 

 

 

              

 

 

A) 44              B) 48               C)  92              D)  94 

 

 

30-     Aşağıdaki işlemde her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermektedir.

 

 KOCAE, Lİ   +    KOCA, ELİ     + 1  =   ?  İşleminin sonucu kaçtır?

             KOCA, ELİ          KO, CAELİ      

 

                 A)   11             B)    101             C)110               D)111

 

 

a

0

+5

+6

Y

4a+1

+1

21

x

41

31-

 

 

Yukarıda sayı örüntüsü kuralı verilmiştir.Kurala uygun olarak  x +y  aşağıdakilerden hangisidir?

       

     A)10                  B) 25                  C) 35                 D) 41

 

 

32-    (-2 ). ( +3 ).x      = 12 eşitliğinde           x           yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

            A-)  -3             B-)  -2             C-)  2              D-)  3

 

 

 

 

 

 33-  Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur?

 

            1-) -5/6 > 11/-12             2-) -1/3 < 5/4          3-) - (-11)/15 > 36/-45

           

            A) Yalnız 1                 B) Yalnız 2                 C) Yalnız 3                 D-) 1,2,3

 

 

34-  -6. a. 2 =  -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?

 

            A-) 3               B-) -3              C-) -14                        D-) 14

 

35-    kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

 

            A)  4               B)  5                C)  6                 D)  7

 

 

36-      (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

 

             A)+2                   B)+1                                   C)0                                 d) -1

 

 

37-  (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?

    

A)-12         B)2                      C)4                  D)10

 

38-    Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi

            doğrudur ?

               A) P Ç E = { m , t }        B) m Ç k = t

               C) P Ç E = Æ                  D) P Ç E = t

 

 

39-     a = 4    b = – 3   c = –2  ise    3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz.

 

A) –4              B) 4                 C) 20                          D) 28

 

 

 40-   Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur?

I. (-1) - (+4) = -3
II. (-2 )+ (+5) = 3
III. (-4) + (-3) = -7
IV. (+3) – (-7) = -4

                        A) I VE II                 B) II VE III               C) IIVE IV                D) I VE III

 

41-  Bir bütünün  i taranmıştır, ne kadarı daha taranırsa %50 si taranmış olur ?

 

A-)             B-)                  C-)                 D-) 

 

 

42-  x= -2   ve   y= +3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?

 

                  A) =           B)  x+ y =25          C)  x-y=1          D) x - y = -11

 

43-  ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31)    işleminin sonucu kaçtır ?

 

A-)0                B-) 188           C-) 818           D-) 3188

 

44-  En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ?

 

      A-) 9               B-) 10             C-) 11             D-) 12

 

45-       [(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır.

A) 3                B) 1                 C) -1               D) -3

 

46-       a=5, b=+2 ve c=-3 tür. Buna göre 3a-4b+4c işleminin sonucu kaçtır.

A) 15              B) 5                 C) -5               D) -4

 

47-       Aşağıdaki şekilde d1//d2 dir. Verilenlere göre a kaç derecedir.

5x-4

 

A) 80              B) 60               C) 76               D) 89

 

48-       1220 lik açının bütünleri kaç derecelik açıdır?

            A) 50              B) 58               C) 60               D) 180

 

 

49-   (- 3)2. (- 1)5 + (- 5)0 . (+ 2)3          işleminin sonucu kaçtır ?

 

            A) +17                        B) -1                C) +1               D) –17

 

 

50-  Yeliz bayram için kendisine iki çift ayakkabı alacaktır. Mağazada deneyip beğendiği 5 çift ayakkabıdan 2’sini  kaç değişik şekilde seçebilir?

 

A)  10             B) 20               C) 25               D) 120

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

C

36

A

46

C

27

A

37

A

47

D

28

A

38

D

48

B

29

C

39

D

49

B

30

D

40

B

50

A

31

C

41

B

 

 

32

B

42

D

 

 

33

A

43

A

 

 

34

A

44

C

 

 

35

C

45

D

 

 

 

0