1)KOORDİNAT DÜZLEMİ ÜZERİNDEKİ BİR ÇOKGENİN KÖŞE KOORFDİNATLARI -1 İLE ÇARPILIRSA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ELDE EDİLİR?

A)şeklin orjin etrafında ve saat yönünden 90derece döndürülmesi ile elde edilen görüntüsünün köşe noktaları

B)şeklin x eksenine göre yansımasıyla oluşan görüntüsünün köşe noktaları

C)şeklin y eksenine göre yansımasıyla oluşan görüntüsünün köşe noktaları

D)şeklin orjin etrafında 180 derece döndürülmesi ile oluşan görüntünün köşe noktaları

2)0,25.10 üzeri4.0,5.10 üzeri3 işleminin sonucu kaçtır?

a)1.2 . 10 üs 8 b)1:8.10 üs 7

c)1:4.10 üs 6 d)1:16.10 üs 4

3)8 üs -1 :2 üs -1+4 üs -1 işleminin sonucu kaçtır?

a)6 b)4 c)2 üs -1 d)6 üs -1

4)3 üs -6 .81 üs 4 :9 üs -4.27 üs -1 işleminin sonucu kaçtır?

a)3 üs 21 b)3 üs 22 c)3 üs 23 d)3 üs 24

5)x üs 2=x – 1 olduğuna göre ,x üs 5ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)1 b)x-1 c)1-x d)-1

saçmayalanı şikayet ederim lütfen işlem olsun.

YABABİLDİĞİNİZİ BARİ YAZIN.

1

Cevaplar

2013-02-09T18:48:15+02:00
2 ceyhan 5 bursa olmali 3 ceyhan
0