Cevaplar

2013-02-09T18:34:18+02:00

.Soru

Voltmetre devreye nasıl bağlanır? 

A ) Paralel 
B ) Çapraz
C ) Seri 
D ) Düz 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A ) Elektroskop elektrik üretir 
B ) Ampermetre devredeki direnci ölçer
C ) Voltmetre potansiyel farkını ölçer 
D ) Pil ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür 


3.Soru

Paralel bağlı pillerin sayısını arttırmakla devrede bulunan ampulün parlaklığı nasıl değişir?

A ) Artar 
B ) Azalır
C ) Söner 
D ) Değişmez 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Yalıtkan maddeler üzerinde elektronlar hareket etmez 
B ) Sürtünme ile cam çubuk pozitif elektrikle yüklenir
C ) Durgun elektrik yükleri pozitif yada negatiftir 
D ) İki cam çubuk birbirine sürtünerek elektrikle yüklenebilir 


5.Soru

Yıldırım hangi elektriklenmeler sonucunda oluşur?

A ) Etkiyle-sürtünmeyle 
B ) Etkiyle-dokunmayla
C ) Sürtünmeyle-etkiyle 
D ) Dokunmayla-sürtünmeyle 


6.Soru7.Soru
K-L arası eşdeğer direnç kaçtır?

A ) 7 
B ) 1
C ) 1/2 
D ) 10 


8.Soru


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticisidir?

A ) Akimilatör 
B ) Tel
C ) Fiş 
D ) Hiçbiri 
10.Soru
11.Soru
12.Soru


Bir cismin elektirikli yüklü olup olmadığını anlamak için kullanılan aracın adı nedir?

A ) Paratoner 
B ) Termometre
C ) Elektroskop 
D ) Mikroskop 


13.Soru

sabit gerilim altındaki bir telin boyunu ve yarı çapını 2 katına çıkarırsak, telden geçen akım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Akım 2 kat artar 
B ) Akım 4 kat artar
C ) Akım 2 kat azalır 
D ) Akım 4 kat azalır 


14.Soru

Elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A ) Büyüklüğü birim zamanda geçen yük miktarına eşittir 
B ) Yönü elektronların hareket yönüne zıttır.
C ) Potansiyel farkla ters orantılıdır. 
D ) Yönü yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur. 


15.Soru


16.Soru
+ yüklü M çubuğu yüklü K elektroskopuna yaklaştırıldığında yapraklarının daha fazla açıldığı, L’ ye yaklaştırıldığında ise yapraklarının biraz kapandığı gözleniyor. Buna göre, K ve L elektroskoplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) K (+) , L (+) 
B ) K (-) , L (-)
C ) K (-) , L (+) 
D ) K (+) , L (-) 


17.Soru

Bir elektrik devresinde direnç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cismin cinsine 
B ) Cismin kesitine
C ) Cismin uzunluğuna 
D ) Cismin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine 


18.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferde elektrik yüklerine bağlı olarak meydana gelmez?

A ) şimşek 
B ) gök gürültüsü
C ) gökkuşağı 
D ) yıldırım 


19.Soru

Bir metal üzerine sarılı bir iletken telden elektrik akımı geçerse , metal mıknatıs özelliği gösterir. Bu şekilde yapılan mıknatıslara elktro mıknatıs adı verilir.

Aşağıda verilenlerden hangisi elektromıknatısın gücünü artırır ?
I - Akım şiddeti 
II - Metalin cinsi 
III - Telin sarım sayısı

A ) Yalnız I 
B ) yalnız III
C ) I ve III 
D ) I , II ve III 


20.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri akümülatörler için yanlıştır?

A ) Devreye doğru akım verirler. 
B ) Kimyasal enerjiyi depo ederler.
C ) Devreye akım vermesine deşarj denir. 
D ) Kimyasal enerjiyi alternatif akım olarak devreye verirler. 

21.Soru
22.Soru

I - bulutla yer arasındaki elektrik yükü boşalmasına yıldırım adı verilir. 
II - buluttan buluta yük geşine şimşek adı verilir. 
III - bulutun yükle yüklenmesi ; içindeki su taneciklerinin havayla sürtünmesi sonucunda elektrik yüklenmesi ile oluşur.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur ?

A ) Yalnız I 
B ) Yalnız II
C ) I , II ve III 
D ) I ve II 


23.Soru

Bir elektrik devresinde direnç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Cismin cinsine 
B ) Cismin kesitine
C ) Cismin uzunluğuna 
D ) Cismin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine 


24.Soru

Aşağıdaki ev aletlerinden hangisi akım geçen telin ısınma özelliğinden yararlanılan elektrikli bir araç değildir?

A ) saç kurutma makinesi 
B ) ütü
C ) buzdolabı 
D ) tost makinesi 


25.Soru

Pozitif yüklü bir elektroskoba iletken ve yüklü bir k cismi dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları önce kapanıp sonra açılmaktadır. buna göre k cisminin başlangıçtaki yükü için ne söylenebilir?

A ) Elektroskobun yükünden daha az negatif yük 
B ) Elektroskobun yükünden daha fazla pozitif yük
C ) Elektroskobun yükünden daha fazla negatif yük 
D ) Nötr 


Doğru cevaplar A,C,D,D,C,D,B,B,A,D,D,C,D,C,D,D,D,C,D,D,A,C,D,C,C

0