Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T21:25:41+02:00

1) “Ateş düştüğü yeri yakar.” atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateş, nereye düşerse orada yangın çıkar.

b) Ateş, her şeyi yakıp yıkan bir güçtür.

c) Yangın çıkmaması için ateşle oynamamak gerekir.

d) Acı bir olay kimlerin başına gelmişse en çok onlar üzülür.

 

2) “Lafla peynir gemisi yürümez.” atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boş sözlerle hiçbir iş ilerlemez, çalışmak gerek.

b) Tembeller hep konuşur, ama çalışmazlar.

c) İftira en sonunda geçersiz olur.

d) Yanlış ve yalan sözlere kimse inanmaz.

 

3) “ Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü gereksiz konuşmak, insanın başına birtakım işler açabilir.” anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.                                 b) Söz gümüşse sukût altındır.

c) Söz ağızdan çıkar.                                                         d) Önce düşün, sonra söyle.

 

4)“Bir zarara, hoş olmayan bir duruma ister istemez katlanmak." Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sineye çekmek   b) sırtından geçinmek        c) caka satmak         d) kabuğuna çekilmek

 

5) Aşağıdaki atasözleri anlamlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

a) Birlikten kuvvet doğar.                                                  b) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

c) ağaç yaprağıyla gürler.                                                 d) Kurunun yanında yaşta yanar.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi özdeyiştir?

a) Sermayeyi kediye yüklemek                            b) Lâfla peynir gemisi yürümez.

c) Türk, öğün, çalış, güven.                                  d) Leyleğin ömrü laklakla geçer.

 

7) “Kendi kazdığı kuyuya düşmek” deyiminin anlamı nedir?

a) Ayağı kayıp kendi açtığı çukura düşmek. b) Ettiği kötülüğün gerçekleşmemiş olması.

c) Kurduğu tuzağın boş çıkması                    d) Yapmaya niyetlendiği kötülükten kendisi zarar görmek.

 

8) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Yakıp yıkmak, yıkıntı durumuna getirmek, harap etmek.”  anlamındadır?

a) Viraneye çevirmek         b) çakar almaz         c) bağrını delmek            d) paçaları sıvamak

 

9) Aşağıdaki atasözlerinin boş yerlerine sırasıyla hangi seçenekteki kelimeler getirilir?

                        Yazın çalan, ………… oynar.

                        Erken yatan, ………….. kalkar.

                        Sütten ağzı yanan yoğurdu, ………….. yer.

                        Davulun sesi uzaktan ……………. gelir.

            a)  hoş – erken – üfleyerek - kışın                                   b) kışın – üfleyerek – hoş – erken

            c) kışın – erken – üfleyerek – hoş                                               d) üfleyerek – hoş – erken – kışın

 

10) “ göz göze gelme” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Bakışları karşılaşmak                 b) Nazar değmek                

c) Şöyle bir bakmak                                    d) Beğeni kazanmak

 

 

11) Söyleyeni belli olan bir duygu, bir düşünce anlatan kısa ve özlü sözlere ne ad verilir?

            a) Cümle                   b) Deyim                   c) Atasözü                d) Özdeyiş

 

12) “ Bir insanın gerçek değeri işinde gösterdiği başarı ile ölçülür.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Akıl kişiye sermayedir.                          b) Alet işler, el övünür.

            c) Adamın iyisi iş başında belli olur.       d) Akıl akıldan üstündür.

 

13) Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan
kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarına ne denir?

            a) Özdeyiş                b) Atasözü                c) Deyim                    d) Vecize

 

14) “Huyuna gitmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

            a) İsteklerine, yapısına uygun davranmak.                  

b) Bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kendisini kurtaramamak, ona bağlanmış olmak.

c) Bir şeyi yapmaya kararlı olup zamanını beklemek.

d) Birine yol göstermek, akıl vermek.

 

15) “ Ben yaptıklarıma çok dikkat ederim. Karşımdakine nasıl davranırsam öyle karşılık görürüm. Birine kötülük yaparsam ondan kötülük, iyilik yaparsam da iyilik görürüm.” Düşüncelerini böyle ifade eden birisi için aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygun olur?

            a) Aç ayı oynamaz.                                     b) Ne ekersen onu biçersin.

            c) Davul dengi dengine çalar.                  d) İşleyen demir pas tutmaz.

 

16) Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?

            a) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.                                b) Sabreden derviş, muradına ermiş.

            c) İki cambaz bir ipte oynamaz.                                        d) Yakayı ele vermek.

 

17) “Hayatta en gerçek kılavuz, bilimdir.”(Atatürk) özdeyişinde, üzerinde önemle durulan kavram nedir?

a) yaşam                   b) gerçek                   c) kılavuz                  d) bilim

 

18) “Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

            a)  Can çıkar huy çıkmaz.                                     b) Güzün gelişi yazdan bellidir.

            c) Çıkmadık candan, umut kesilmez.                  d) Dağına göre kış olur.

 

19) Aşağıdakilerden hangisi “ elini tutmak” deyiminin anlamıdır?

            a) Muhtaç olmak      b) İş birliği yapmak              c) Yardım etmek       d) Elini avucuna almak

 

20) “Başın derde girdikten sonra öğüt işine yaramaz.”(Publius Syrus) özdeyişiyle benzer anlam taşıyan atasözümüz hangisidir?

            a) Sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt.

            b) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

            c) Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.

            d) her ziyan bir öğüttür.

 

 

5 4 5