Cevaplar

2013-02-09T19:23:00+02:00

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

Atatürk’ün Osmanlı Devleti Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Trablusgarp Savaşı
İkinci Balkan Savaşı
Çanakkale Savaşı
Doğu (Kafkas) Cephesi
Suriye-Filistin Cephesi

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz

0
En İyi Cevap!
2013-02-09T19:23:12+02:00

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

Atatürk’ün Osmanlı Devleti Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Trablusgarp Savaşı
İkinci Balkan Savaşı
Çanakkale Savaşı
Doğu (Kafkas) Cephesi
Suriye-Filistin Cephesi

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz

1 5 1