Cevaplar

2013-02-09T20:42:20+02:00

Nokta ( . ) Cümlenin sonuna konur

 

Virgül ( , ) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

 

İki Nokta (: ) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur

 

Üç Nokta( ... ) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

 

Ünlem İşareti ( ! ) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.

 

 Kısa Çizgi ( - ) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

 

Kesme İşareti ( ’ ) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır

 

Köşeli Ayraç ( [ ] ) Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.

 

Denden İşareti (") Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: 

 

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )  Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır

 

Ters Eğik Çizgi ( \ Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır

 

Eğik Çizgi ( / ) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

 

 

Uğraştım. En iyisi lütfen .

  

 

 

0
2013-02-09T20:44:28+02:00

NOKTA (.)

** Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: Bahçeye meyve ağaçları diktik.

 

VİRGÜL (,)

** Cümlelerin, eş görevli sözcüklerin, söz gruplarının arasında kullanılır.

 

NOKTALI VİRGÜL (;)

** Öğeleri virgülle ayrılmış cümleleri bağlamak için kullanılır.

 

İKİ NOKTA (:)

** Açıklama yapılacak cümlelerden sonra kullanılır.

 

SORU İŞARETİ (?)

** Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur.

 

ÜÇ NOKTA (...)

** Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

 

TIRNAK İŞARETİ (" ")

** Alıntı sözler tırnak içine alınır.

 

ÜNLEM İŞARETİ (!)

** Şaşma, kızma, acıma, beğenme gibi duyguları içeren cümlelerin veya sözlerin sonuna konur.

 

KISA ÇİZGİ (-)

Bu işarete hece birleştirme çizgisi de denir.

 

KESME İŞARETİ (')

** Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 

AYRAÇ (PARANTEZ)

** Cümle içindeki açıklamaların, ara sözlerin belirtilmesinde parantez kullanılır.

 

 

0