Cevaplar

2013-02-09T20:43:57+02:00

Eş anlamlı sözcükler (Anlamdaş Sözcükler)
Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:
Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.


Örneğin: 
“Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü­ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;
Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.
dizelerindeki “çile” ile eş anlamlı değlldir.

NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

0
2013-02-09T20:44:37+02:00

aynı anlama gelen yazılışları farklı olan   kelimeler

0