Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-09T20:46:59+02:00

I. İnönü Muharebesi'ndan sonra İtilaf Devletleri Londra'da bir "Londra Barış Konferansı" düzenlemeye karar verdiler. Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti ve Yunanistan çağrıldılar. Delegeler arasında Ankara Hükümeti'nin de temsilcisinin bulunmasını şart koştular.

Bu konferansın ilk safhası (21 Şubat 1921) de tarafların anlaşmaması sonucu kopmuştur.

İkinci safhasında (Mart 1922) İtilaf Devletleri bir öneri gurubu sunmuş ama milli kuvvetler bunu Misaki Milliye karşı olduğu için kabul etmemiştir. İkinci safhada İtilaf Devletleri Sevr'in yeniden gözden geçirilmesini kararlaştırdılar.

Amaçları İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında bölücülük yapmaktı. Ancak Konferansda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, Türkiyeyi temsil etme yetkisinin tamamı ile Ankara hükümetinde olduğunu söyleyerek onlara bu kozu vermeyerek birlik ve beraberlik mesajı da verdi. M.Kemal çağrının TBMM’ye yapılması gerektiğini, doğrudan çağrı yapılmazsa konferansa katılmayacaklarını bildirdi. Böylece TBMM nin tanınmasını sağlamış oldu. Yeni Türk Devletinin temeli İtilaf Devletlerince resmen tanınmıştır. İtalyanların aracılığıyla Ankara Hükümeti de konferansa davet edildi.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey, Misak-ı Milli ile belirlenmiş olan haklarını dile getirdi. İtilaf Devletleri bu isteğe önem vermediler. Konferansta Ankara Hükümeti’ne önerilen barış esasları Sevr'in biraz değiştirilmiş şekli olduğundan reddedildi. Misak-ı Milli ile Sevr'in uyuşması düşünülemezdi. Savaşı sürdürmekten başka çare yoktu.

sonuç mölöz

TBMM,İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır. Yunan Ordusu yeniden saldırıya geçmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışmıştır. Misakımilli ilkeleri ve TBMM'nin haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Sevr anlaşmasının kabul edilemiyeceği anlaşıldı. TBMM. konferansa katılmakla barış yanlısı olduğunu dünya kamoyuna göstermişti
1 5 1
2013-02-09T20:47:20+02:00

bizim için yararı olmadı sadece dünyaya türklerin barış yanlısı olduğu gösterdik 

1 5 1