Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-09T21:34:57+02:00

1) (-3)2 – ((-13 + 5) : (2) -1)2 işleminin sonucu nedir?

 

 

 

2)5003 , 888929 , 738835 , 675393, 3000347 sayılarının sayı değerleri toplamını bulunuz.  

 

 

 

 

3) 11223234 , 83463003 , 74740011 sayılarının basamak değerlerini  bulunuz.

 

 

 

4) abcd dört basamaklı bir doğal sayıdır. a sayısı 3 artırılır, c sayısı 2 azaltılır, b ve d sayıları ise 1 azaltılırsa abcd sayısı nasıl değişir?  

 

 

 

5) 123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç rakam kullanılır?  

 

 

6) x ve y doğal sayılar olmak üzere,
x.y = 36 ise x + y toplamının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır?  7) Dört basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

 

  8) 6, 0, 1, 9 rakamları ile yazılabilecek dört basamaklı ve basamakları birbirinden farklı, en büyük ve en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

 

  9) Rakamları aynı olan, iki basamaklı sayıların en

büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?  

 

 

10) 7826 sayısında 8 ile 6 yer değiştirirse sayı ne kadar azalır?

 

 

11) Okunuşu " altı bin sekiz yüz doksan " olan doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?  

 

 

12) 8 tane sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılara 21 ve 29 katılsaydı, aritmetik ortalama kaç olurdu?  

 

 

13) -2 .(3– 5)–[(5 – 13):(-2)–(-2)3] işleminin sonucu nedir?  

 

 

14)       3 a 5        Yandaki toplama işlemine göre        +   c 1 b          b+ c + a kaçtır?                                                               cccccı             b 8 2  

 

 

15)5 tane ardışık tek doğal sayının toplamı 55’tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?  

 

 

 

16) (abc) üç basamaklı bir doğal sayıdır. 10a + b = 74 ve a + c = 10 ise (bac) sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

  17) İki basamaklı 4 doğal sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir?

 

 

 

1 5 1
2013-02-09T22:21:24+02:00

http://www.bilgicik.com/yazi/6-sinif-sbs-matematik-kumeler-cozumlu-test/ de herşey var. hemde 12 soru tamam mı?

0