Cevaplar

2013-02-09T22:29:13+02:00

Nasreddin Tusi'nin yaşadığı tarih, milliyeti, astronomi bilimine katkısı nelerdir?
Yaşadığı coğrafya: Bağdat
Yaşadığı tarih:1201-1274 13.yüzyıl
Astronomi bilimine katkısı:trigonometreyi astronominin bir dalı olmaktan çıkararak,başlı başına bir ilim haline getirdi ve bu husüsta bir eser yazdı..

1 5 1
2013-02-09T22:29:38+02:00

Nasureddin Tusi, 1201 ile 1274 yıllarında yaşamış islam filozofu ve bilim adamıdır. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad'da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve İslam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Nasîrüddin Tûsî'de bu dönemde yetişmiş Şiî dünyasının tanınmış bir bilgesi olmuştur.

Yaşamı
Nasîrüddin Tûsî, babasının ve dayısının etkisiyle erken yaşlardan itibaren kelâm, felsefe ve matematik ile ilgilenmeye başladı. Felsefi gelişmesinin belirli bir evresinde İbn-i Sina'nın İşârât'ını okudu ve uzun yıllar bu metinle uğraştı. Bu uğraşmaların ardından en önemli eserlerinden biri sayılan "Şerh-i İşârât"ı kaleme aldı.
Kemalûddin Hâsip'ten matemetiği ve Burhanüddin Hamedanî'den hadisleri öğrendi. Pek çok bilgi dalıyla ilgilendi ve derinleşmeye çalıştı; Allâme Hillî, Kutbüddin Şirvanî gibi tanınmış bilginler yetiştirdi. İsmaili mezhebinden ve edebiyat, tasavvuf ve felsefe ilgilisi Nasîrüddin Ebu'l-Feth b. Mansûr'nin meclisinde yer aldı. Abbasi halifesi El-Mûtasım'ı öven bir kaside yazdıktan sonra araları açıldı ve sürgüne gönderildi.
Hassan Sabah'ın yedinci halefi Khudavend Alaüddin aracılığıyla Alamut kalesinde saklandı. Daha sonra, 1247'ye kadar, yarı tutuklu olarak Meymûn Daye kalesinde tutuldu. Moğolların kaleleri ele geçirmesiyle serbest kaldı. Moğol hükümdarı Hülâgu'nun müşaviri olarak görev aldı ve bütün bilimsel ve felsefi çalışmalarında ondan destek gördü. Ünlü Marâgâ Rasathanesi'ni bu sırada kurdu ve bu kurum en büyük İslam bilim kurumlarından biri olarak yer aldı. Rasathanenin yanında büyük bir kütüphane kurulması da gerçekleştirildi. Bu kütüphanede dört yüz bin kitabın toplandığı sanılmaktadır. Hûlagü Han bir yandan Bağdad'ı yakıp yıkarken diğer yandan da orada yeniden bilim kurumlarının kurulmasına çalışıyordu. Daha sonraki hükümdar Abaka Han tarafından da destek gören Nasîrüddin Tûsî, yaşlılığında bu destek sayesinde önemli eserlerini üretti.


0