Cevaplar

2012-10-08T16:32:06+03:00

KÜTLENİN KORUNUMU YASASI - SABİT ORANLAR YASASI – KATLI ORANLAR YASASI – SABİT HACİM ORANLARI YASASI
1- Bakır ve kükürt elementlerinden oluşan bir bileşik kütlece % 20 kükürt içerdiğine göre ;
a)Bakır ve kükürt’ ün bu bileşikteki kütlece birleşme oranı nedir ? (4/1)
b)10 gram bakır ve 10 gram kükürt içeren bir karışımda en çok kaç gram bileşik sentezlenebilir ? (12,5)
2- Bir miktar kalsiyum karbonat analiz edildiğinde 10 gram kalsiyum, 3 gram karbon ve 12 gram oksijen içerdiği bulunmuştur.
Bu bileşiğin kütlece yüzde bileşimini bulunuz. (Ca = %40 , C =%12 , O = %48 )
3- Kükürt ile oksijen 2 tür bileşik oluşturur. Birinci bileşikte kükürt yüzdesi %50, ikincisinde ise %40 ‘ tır. Bu iki bileşikte eşit
kütlede kükürtle birleşen oksijen kütleleri arasındaki katlı oran nedir ? (2/3)
4- Mangan ile oksijen birleşerek iki farklı birleşik oluşturur. Birinci bileşik oluşurken 11 gram Mangan ile 4,8 gram oksijen,
ikinci bileşik oluşurken 16,5 gram mangan ile 6,4 gram oksijen birleşmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak katlı oranlar
kanununu doğrulayınız ?(8/9)
5- AB2 bileşiğini oluşturan A ve B’ nin kütlece birleşme oranı Ma/Mb = 7/16 ‘ dır.
Buna göre A2B bileşiği için bu oran nedir ? (7/4)
6- Bakır ve kükürt elementlerinden oluşan bir bileşiğin kütlece %20 ‘ si kükürttür. Bakır ve kükürtten oluşan 25 gramlık karışım
tepkimeye girdiğinde 5 gram kükürt arttığına göre, bakır ve kükürt elementlerinin bu bileşikteki birleşme oranı nedir ? (1/4)
7- Bakır ve oksijen kütlece 4/1 oranında birleşerek CuO bileşiğini oluşturur.
a)15 gram CuO elde etmek için kaç gram bakır, kaç gram oksijenle tepkimeye sokulmalıdır ? (12-3)
b)16 gram bakır ile 6 gram oksijen kapalı bir kapta tepkimeye sokulduğunda kaç gram CuO oluşur ? (20 gram)
8- X ve Y elementleri birleşerek 2 farklı bileşik oluşturur. Birinci bileşikte X ‘ in Y ‘ ye kütlece oranı 7/4 ve bileşiğin formülü X2Y’
dir. İkinci bileşikte X in Y ye oranı 7/16 ise bileşiğin formülü nedir ? (X2Y4 )
9- A2B bileşiğinde 5 gram A ile 2 gram B birleşmiştir. A2B5 bileşiğinin 60 gramında A ve B elementlerinin kütleleri kaçar gram
dır ?
10- X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşiğin formülü XY ve X2Y3 tür. X2Y3 bileşiğinin kütlece %30 u Y ise 35 gram X ve 35 gram
Y den en çok kaç gram XY elde edilir ? ( 45 gram )
11- Al2S3 bileşiğinde Al kütlesinin S kütlesine oranı 9/16 dır. Eşit kütlelerde Al ve S den en çok 75 gram Al2S3 elde edildiğine göre,
hangi elementten kaç gram artmıştır ? ( 21 gram )
12- 72 gram oksijenin yeterince hidrojenle birleşmesinden en çok 81 gram su elde ediliyor. Buna göre su bileşiğinde
elementlerin kütleleri arasındaki sabit oranı bulunuz ? (1/8)
13- X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki ayrı bileşikten birincisinde 2 gram X ile 3 gram Y birleşmiştir. İkinci bileşik ise kütlece
%20 Y içermektedir. Buna göre ; her iki bileşikte bulunan X elementlerinin kütleleri arasındaki katlı oran nedir ? (1/6)
14- X ve Y elementlerinin birlikte oluşturduğu 2 bileşikten birincisi kütlece %25 Y , ikincisi ise %10 Y elementi içerdiğine göre iki
bileşikte aynı miktar Y ile birleşen X miktarları arasındaki katlı oranı bulunuz ? ( 1/3 )
15- Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum elementinin oksijen elementinin kütlesine oranı 5/2 dir. Buna göre 12,5 gram
kalsiyumun tamamı kalsiyum oksite dönüştürmek için kullanılması gereken oksijenin kütlesi kaç gram dır ? (5)
16- Demir ve oksijenden oluşmuş bir bileşikte demir elementi kütlesinin oksijen elementi kütlesine oranı 7/2 dir. 27 gram demir
bileşiği elde etmek için eşit kütlede demir ve oksijen elementi aldığımızda hangi elementten kaç gram artar ? ( 15 gram O
artar )
17- 35 gram kalsiyum elementinden 49 gram kalsiyum oksit bileşiği elde ediliyor. Bileşikteki Ca/O kütle oranı nedir ? (5/2)
18- FeS ve Fe2S3 bileşiklerinde aynı miktar kükürt kullanıldığında FeS deki Fe nin, Fe2S3 deki Fe ye oranı nedir ? (3/2)
19- X elementi Y elementi ile X2Y ve XY2 bileşiklerini oluşturmaktadır. 7 gram X yeterince Y ile 23 gram XY2 oluşturuyor. Buna
göre 14 gram X ten en çok kaç gram X2Y oluşur ? (22)
20- XnO5 ve XO2 bileşiklerinde aynı miktarda oksijen ile birleşen XnO5 deki X miktarının XO2 deki X miktarına oranı 4/5 tir. Buna
göre XnO5 deki n sayısı kaçtır ? (2)


0