Cevaplar

2013-02-10T11:54:20+02:00

tatürk’ün Osmanlı Devleti Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Trablusgarp Savaşı
İkinci Balkan Savaşı
Çanakkale Savaşı
Doğu (Kafkas) Cephesi
Suriye-Filistin Cephesi

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Döneminde Katıldığı Savaşlar:

Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz

1 5 1