Cevaplar

2013-02-10T13:51:42+02:00

kısaca dilimizin ve tarihimizin daha iyi yansıtılıp kullanılması.  ( bu kurumları  Atatürk kurdu diye biliyorum)

0
2013-02-10T13:51:57+02:00

Türk Tarih Kurumu'nun amacı:

İlk adı "Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'dir" ve bu isimden de anlaşılacağı gibi TTK'nun amacı;
Türk Tarih Kurumu'nun amacı Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır. (ttk.org.tr)

Türk Dil Kurumu'nun amacı:

İlk adı "Türk Dilini Tetkik Cemiyeti'dir" ve bu isimden anlaşılacağı gibi TDK'nun amacı;
Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymaktır. Bunu; Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak olarak maddeleştirmişlerdir. (tdk.gov.tr)

1 4 1