Cevaplar

2013-02-10T14:19:04+02:00
TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ 
(ULUSAL VERGİ EMİRLERİ) 

M. Kemal Başkomutanlık Kanunu'nun kendisine tanıdığı yasa yapma yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'dehalkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Ulusal Mücadele'ye katılmaya çağıran "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayınladı. On ayrı metinden oluşan bu emirler uygulanmadığı takdirde etkili olamazdı. M. Kemal bu emirlerle istediği şeyleri ve amacını Nutuk'ta şöyle açıklıyor: 

1 Sayılı emrimle her ilçede birer "Tekalif-i Milliye Komisyonu (Ulusal Vergi Kurulu)" kurdum. Bu kurullarca toplanan şeylerin ordunun çeşitli bölümlerine dağıtımını düzenledim. 
2 Sayılı emrime göre yurtta her ev birer kat çamaşır birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na verecekti. 
3 Sayılı emrimle tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez kaput bezi patiska pamuk yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik erkek elbisesi dikmeye elverişli her türlü kışlık ve yazlık kumaş kalın bez köselevaketo taban astarlığı sarı ve siyah meşin sahtiyan dikilmiş ve dikilmemiş çarık potin demir kundura çivisi tel çivi kundura ve saraç ipliği nallık demir ve yapılmıs nal mıh yem torbası yular belleme kolan kaşağı urganlardan % kırkına parası sonra ödenmek üzere el koydum. 
4 Sayılı emrimle eldeki buğday saman un arpa fasulye bulgur nohut mercimek kasaplık hayvanlarşeker gaz pirinç sabun yağ tuz zeytinyağı çay ve mumların da yine % kırkına parası sonra ödenmek üzere el koydum. 
5 Sayılı emrimle ordu için halktan alınan taşıtlardan geriye kalanların da ayda bir kez ve parasız olarak yüz kilometrelik bir uzaklığa dek askeri ulaştırma işlerinde çalıştırılmasını zorunlu kıldım. 
6 Sayılı emrimle ordunun yedirilip giydirilmesine yarayan bütün terkedilmiş mallara el koydum. 
7 Sayılı emrimle halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephanenin üç gün içinde hükümete verilmesini istedim. 
8 Sayılı emrimle benzin vakum gres yağı makine yağı don yağı saatçi ve taban yağları vazelin otomobil ve kamyon lastiği lastik yapıştırıcı buji soğuk tutkal Fransız tutkalı telefon makinesi kablo pil çıplak telyalıtkan ve bunlara benzer gereçlerin ve zaç yağının % kırkına el koydum. 
9 Sayılı emrimle demirci marangoz dökümcü tesviyeci sarac ve arabacılarla bunların işliklerinin iş çıkarma güçlerinin kasatura kılıç mızrak eğer yapabilecek ustaların adlarıyla sayılarının ve durumlarının saptanmasını sağladım. 
10 Sayılı emrimle halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba dört tekerlekli at ve öküz arabaları ile kağnı arabalarının bütün donatımı ve hayvanları ile birlikte; binek hayvanlarının top çeker hayvanlar katırlar yük hayvanlarının deve ve eşeklerin % yirmisine el koydum. Baylar emirlerimin ve bildirdiklerimin yerine getirilmesi için kurduğum İstiklal Mahkemeleri'ni Kastamonu Samsun Konya Eskişehir bölgelerine gönderdim. Ankara'da da bir mahkeme bulundurdum. 

Ordunun bu savaşı kazanabilmesi için yiyecek giyecek cephane ve bunların taşınmasını sağlayacak araçların bulunmasını hazırlayan bu emirlerin Ulusal Mücadele'nin kazanılmasında çok büyük etkisi oldu. Bu emirlerdeki istekleri incelediğimizde Türk Ordusu'nun ne kadar yokluk içinde savaştığı iyice anlaşılır. Bu emirlerin uygulanabilmesi ve cephe gerisinin güvenliğinin sağlanabilmesi için beş İstiklal Mahkemesi görev aldı. Bu mahkemelerin Başkomutan'ın yetkilerini kullanmasında ve emirlerini uygulamada kendisine çok büyük yardımları oldu. İstiklal Mahkemeleri gittikleri bölgelerde halka çağrı yaparak Başkomutan'ın emirlerinin yerine getirilmesini sağlıyorlardı. Halkın büyük kısmının bu emirlere gönüllü katıldığı görülüyordu. Eskişehir düşman işgaline uğrayınca buraya İstiklal Mahkemesi gönderilemedi. Fakat Başkomutan'ın emriyle 8 Eylül'de Yozgat İstiklal Mahkemesi kuruldu. Mahkemeler asker kaçakları casus bozguncu düşmana yardım eden görevini kötüye kullanan isyan soygun suçlarını işleyenlere karşı sert bir uygulama yaptılar. Temmuz 1922'ye kadar çalıştılar.
alıntı
1 1 1
2013-02-10T14:19:06+02:00

Tekalif-i milliye emirleri Nelerdir,Tekalif-i milliye emirleri Hangi Amaçla Çıkarılmıştır.Kurtuluşun Savaşının Zorlu ortamında Ülkenin ihtiyacı olan ayni ve nakdi ihtiyaçların karşılanmasında zorluklarla karşılaşılıyordu. Bu nedenle Kurtuluş Savaşına Halk Katkısının artırılması İçin Tekâlif-i Milliye Emirleri uygulanılmaya konulmuştur.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük Emirleridir”. 7 Ağustos 1921′de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

1. Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak. 2. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. 3. Her aile bir askeri giydirecek. 4. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40′ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. 5. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40′ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. 6. Her türlü makineli aracın %40′ına el konacak. 7. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20′sine el konacak. 8. Sahipsiz bütün mallara el konacak. 9. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. 10. Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklar.

tarihte on emir diye de bilinir.
Tekalif-i Milliye Emirleri” 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. “Tekalif-i Milliye Emirleri” çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.
1. Her ilçede kaymakamın başkanlığında malmüdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekalif-i Milliye Komisyonları (Milli Yükümlülükler Komisyonları) Kurulacaktır. Bu komisyonlara o yörenin Müdafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye olarak katılacaklardır.
Tekalif-i Milliye Komisyonları derhal toplantılara başlayacak ve hiçbir komisyon üyesine hizmetleri karşılığı ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon iki ay süre ile askeri hizmetleri ertelenmek üzere altı memur çalıştıracaktır.
Tekalif-i Milliye Komisyonları, savaş ekonomisine giren ve Tekalif-i Milliye Emirlerinde belirtilen malları toplayarak kendisine bildirilen cepheye gönderecek, ayrıca bu emirlerin hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümlerini uygulayacaktır. Komisyon üyelerinden görevinde ihmal gösterenler, vatana ihanet suçu işlemiş sayılacak ve ona göre cezalandırılacaktır.

1. Kentler, kasabalar ve köylerdeki her ev birer kat çamaşır (kilot, fanila veya benzeri iç giyim), birer çorap, birer çift çarık hazırlayacak, belirli süre içinde komisyona teslim edecektir. Ordu ihtiyaçlarında kullanılacak bu giyeceklerin, yöresel özellikler gözönünde tutularak hazırlanmasına dikkat edilecektir. 2. Tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, amerikan patiska, yıkanmış veya yıkanmamış yün ve tiftikle, erkek elbisesi yapımına yarayan her türlü yazlık ve kışlık kumaş, kösele, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin sahtiyan mamül veya yarı mamül çarık, fotin, demir kundura çivisi, kundura ve saraç ipliği, nal, nal yapımında kullanılan demir, yem torbası mıh, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urganların yüzde kırkı Tekalif-i Milliye Komisyonlarına teslim edilecektir. Teslim edilen malların bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir. 3. Tüccar ve halkın elinde bulunan mevcut buğday, un, saman, arpa, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, koyun, keçi, kasaplık sığır, şeker, gazyağı, pirinç, sabun tereyağı, zeytinyağı, tuz, çay ve mum stoklarının yüzde kırkına ordu adına el konulacaktır. El konulan malların bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir.
1 1 1