Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-10T14:33:31+02:00

OLASILIK (İHTİMAL) 
Olasılık, hem güntük hayatta hem de değişik ilim dallarında çok sık kulianslır. Bugün olasılığın ekonomi, temel bilimler, milli savunma, meteoroloji, ... vb. birçok uygulama alanı vardır. 

Deney ve çıktı: 
Tanımsız olarak verilen bu iki terimi bir örnekle açıklayalım. 
Bir ampuıderı akım geçirilerek ışık verip vermediğini anlama işlemi bir deneydir. Deney sonunda ampukun ya sağlam ya da bozuk çıkacağı önceden de bilinir. İşte deneyin sonunda elde ediLebilecek bu sonuçlara çıktı denir. 

Örnek Uzay ve Ornek Nokta: 
Bir deneyde elde edilebilecek tum çıkttların kümesine örnek uzay denir ve E ile gösterilir. Örnek uzayın herhangi bir elemanına işe örnek nokta denir. 

Örnek: 
• 3 zarın havaya atılması deneyinde, 
Örnek uzay E = (1, 2, 3, 4, 5, 6 } ve s(E) = 6 dır. 
• 2 zarın havaya atılması deneyinde,

 

 

 

 

Cebir nedir?

Rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurmak suretiyle aritmetik işlemlerini genelleştirmiş olan matematik kolu. Aritmetikle cebir arasındaki fark, aritmetiğin somut niceliklerle uğraştığı halde, cebirde kullanılan sembollerin değeri, belli bir sayılar cisminin dışında kalabilir. Cebir, en genel şekliyle elemanter cebirve modern cebir olmak üzere ikiye ayrılır:

Elemanter cebir

Pozitif ve negatif sayılar: 1,2,3, ..., n... gibi doğal sayılar ile toplama işlemi her zaman yapılabilir. Fakat çıkarma işlemi her zaman mümkün değildir. Negatif sayılar kavramına geçilmesi bu sebepten olmuştur. Pozitif, negatif ve sıfır sayısının meydana getirdiği sayılar kümesi tam sayılar kümesini teşkil eder

Modern cebir

Temeli çok eskilere dayanmasına rağmen gelişmesi 20. asırda çok süratli olduğu için yeni bulunan bir matematik sistem gibi görülen, kümeler, elemanter cebirde mümkün olmayan bazı işlemleri ve kolaylıkları temin eder. Bunlara en basit bir örnek olarak cinsleri farklı elemanların  kümeleştirilmesi verilebilir. Küme, ortak özellikleri olan elemanlar topluluğudur. Bir küme parantezler içinde elemanlar arasında virgül (,) konulmak suretiyle veya kapalı bir eğri içerisinde elemanları göstermek suretiyle ifade edilir.

Sözlükte "cebir" ne demek?

1. Zor, zorlayış.
2. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağıntılar kuran matematik kolu.

Cebir kelimesinin ingilizcesi

adj. algebraic, algebraical, involving or according to the laws of algebra
n. algebra, mathematical system that uses equations containing letters and numbers
Köken: Arapça


 

0
2013-02-10T14:33:55+02:00

Olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir. Olasılık kuramı istatistik,matematikbilim ve felsefe alanlarında mümkün olayların olabilirliği ve karmaşık sistemlerin altında yatan mekanik işlevler hakkında sonuçlar ortaya atmak için çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimleyerek kurulandenklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır. Denklem kurma ve çözme, genelleme yapma ve denklemlerle ve oradan hareketle fonksiyonlarla çalışma olarak üç temel karakteristiğiyle açıklanabilir. Bir cebirsel etkinlik bunlardan birini veya tümünü içerebilir.

 

teşekkür eder msinnnnnnnnnnnnn

0