Cevaplar

2012-10-08T16:44:17+03:00

Enzimlerin sadece aminoasitlerden olustugunu söylemek elbette eksiklik olur. Genelde de aminoasit zincirinin olusturdugu protein yapisina ek olarak enzimlerin bir de protein yapisinda olmayan, yani aminoasitlerden olusmayan kisimlari vardir.

0
2012-10-08T16:44:22+03:00

NZİMLER

     Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara

     göre

·  Daha hızlı ·  Düşük ısıda ·  Dar PH derecesinde gerçekleşir.

 

      Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör

     olan enzimlerdir.

 

     Enzimlerin görevleri

·  Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması ·  Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi ·  Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması

 

     Enzim çeşitleri :

·  Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz ·  Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.

 

    Protein kısım    = Apoenzim

    Yardımcı kısım = Organik ise koenzim(vitaminler)

        İnorganik ise kofaktör(Ca,K,Na) Apoenzimle koenzim (kofaktör) ‘in oluşturduğu yapıya holo enzim denir.

 

 

Enzimlerin genel özellikleri

 

·  Her enzim özel bir substratı etkiler. ·  Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır. ·  Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır. ·  Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir. ·  Her hücre kendi enzimini kendi üretir. ·  Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. ·  Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar. ·  Enzimler tepkimeden  değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar  tekrar  kullanılırlar. ·  Enzimler hücre dışında da etkendirler. ·  Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar. ·  Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür. ·  Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5 ·  Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir. ·  Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar. ·  Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir. 

                                        HCI

      ÖRN : Pepsinojen   --------------  Pepsin

                   (inaktif)                       (aktif)

·  16-Bazı maddeler (metal iyonları ve zehirler) enzimlerin aktif bölgeleri ile birleşip onları etkisiz hale getirir. ·  17-Birleşik enzimlerde substratı tanıyan protein kısmıdır. Bağlanma ve etkinlik ise kofaktör (koenzim) ile gerçekleşir.

 

 

0